Het referendum is geen bijl die onze democratie bedreigt | Meer Democratie

Het referendum is geen bijl die onze democratie bedreigt

Date & Time: 
21-09-2020

Ten onrechte heeft het referendum het imago funest te zijn voor onze democratie. Maar nu en dan een (correctieve) volksuitspraak kan juist gezond zijn, meent Joop van Holsteyn: “Maar het is niet evident dat de representatieve democratie als uitwerking van het idee dat het volk regeert, superieur is. Zoals het ook niet vanzelfsprekend is dat de indirecte, vertegenwoordigende democratie hoe dan ook te verkiezen zou zijn boven de directe democratie, waarvan het referendum een instrument is. De gelijkstelling van democratie met vertegenwoordigende democratie is in feite vals”.

Hou democratie gezond

Is het erg als de vertegenwoordigers van het volk een enkel keertje door dat volk worden teruggefloten en opnieuw aan het werk worden gezet?

Redactie Trouw  16-9-2020

Deze mening zijn ook wij bij Meer democratie toegedaan. Wij streven ernaar dat de burgers via zelf geïnitieerde referenda hun eigen wetten maken, en dit niet alleen overlaten aan hun zogenaamde “vertegenwoordigers”.