Hoorcommissie over Lissabon in Vlaams Parlement

Op 26 juni hebben Eric Verhulst van WorkForAll en Natan Hertogen van Onzezeg een toelichting gegeven in de hoorcommissie 'buitenlandse aangelegenheden'. Ex-premier en Europarlementslid Jean-Luc Dehaene mocht nog eens trachten de parlementsleden te overtuigen dat alleen de representatieve democratie het summum van democratie is.

Eric Verhulst op: http://www.workforall.org/drupal/en/node/185
'WorkForAll pleit in eerste plaats voor een bottom-up directe democratie zoals in Zwitserland en dus met een zo klein mogelijke structuur aan de (Europese) top terwijl Jean-Luc Dehaene eerder geloooft in een representatieve democratie, een standpunt dat vooral door beroepspolitici gevolgd wordt. Treffend was wel dat Jean-Luc Dehaene een 'inofficieuze' geconsolideerde versie van het Verdrag van Lissabon bij zich had. Deze werd blijkbaar opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ons blijft het onbegrijpelijk dat men niet de geconsolideerde tekst (die overigens officieel niet bestaat) ter ratificatie aangeboden heeft, maar een zwaar document dat grotendeels bestaat uit korte alinea's die de bestaande verdragen artikel per artikel wijzigen of hernummeren en tussenin dan stukken tekst schrappen of bijvoegen.'

'Feit blijft wel dat zowel de Europese politieke instellingen als de nationale politieke instellingen hier zwaar uit hun rol gevallen zijn. Het heeft de kloof tussen burgers en de politieke machtsklasse meer dan ooit duidelijk gemaakt. Het onprofessionele geklungel rond dit verdrag is ook niet van dien aard om met vol vertrouwen nog meer macht in de handen van de politieke klasse te leggen. De Verenigde Staten van Europa zijn onder een slecht gesternte vertrokken. Jammer, want het blijft een mooi en nobel project. Indien correct aangepakt kan het onze welvaart en ons welzijn verzekeren. Nu lijkt eerder het omgekeerde waar. Dit alles heeft niets te maken met ideologie maar met een nuchtere analyse van de feiten.'

En Natan Hertogen op http://onzezeg.be 'Deze campagne bouwt voort op het initiatief dat Jef Sleeckx, Georges Debunne en Lode Van Outrive twee jaar geleden namen naar aanleiding van de 'Europese Grondwet'. Zij vroegen u toen om een referendum te organiseren over dat 'Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa' (om eens formeel correct te zijn). In een verzoekschrift deze week legden wij u de optie voor om het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon op te schorten, en eindelijk tijd en middelen te investeren in een tegensprekelijk maatschappelijk debat over Europa.
Anders dan de Europese Grondwet zal het Verdrag van Lissabon de vorige verdragen niet vervangen, maar enkel 'hervormen'. Een verschil in aanpak dus, als antwoord op het Franse en Nederlandse 'neen' aan de grondwet. Maar daar houdt het verschil ook op. Valéry Giscard d'Estaing zelf stelde dat de inhoud van het Verdrag van Lissabon voor 98 procent overeenkomt met de Europese Grondwet. Een stem tegen de Europese Grondwet is dus zo goed als een stem tegen het Verdrag van Lissabon.
Dat alles maakt dat vandaag niet enkel het Ierse 'neen' op tafel ligt, maar ook – en nog steeds – de kordate afwijzingen van de Franse en Nederlandse bevolking.
In drie landen klonk hetzelfde sterke signaal. De Ieren voegen daar nog iets aan toe en zeggen nu 'no means no'. De mensen van Onzezeg/Notremotadire vragen zich af welke van deze drie woorden de voorstanders van een overhaaste ratificatie door dit parlement niet begrepen hebben.'

Het is de moeite waard om het volledige verslag van de hoorzitting met zowel Jean-Luc Dehaene, Eric Verhulst, Natan Hertogen en de commissieleden te lezen.

Hoorcommissie Over Lissabon.pdf 
verder
EU Poll mainfindings.pdf (http://www.workforall.org/drupal/files/EU%20Poll%20mainfindings.pdf) 209.56 KB
OpenEurope_Ireland_briefing.pdf (http://www.workforall.org/drupal/files/OpenEurope_Ireland_briefing_0.pdf) 28.64 KB
VvL hoorzitting ontwerp sjabloonversie 05.pdf (http://www.workforall.org/drupal/files/VvL%20hoorzitting%20ontwerp%20sja...) 305.33 KB

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden