Index De Witte Werf

De Witte Werf - I - 1 - J.V. (Jan. 1996)

 • Het openbare geheim van de hedendaagse politiek.
 • Directe democratie als karikatuur.
 • De supersnelle trein.
 • Mensenrechten voor vreemdelingen.
 • Eurotopia: een internationaal congres over 'de democratie in Europa' - Antwerpen 1996.
 • De strijd voor directe democratie in Beieren: een inspirerend voorbeeld.
 • De actie 'Mehr demokratie in Bayern'.

De Witte Werf - I - 2 - J.V. (Feb. 1996)

 • 10 jaar na Joseph Beuys.
 • De Volksunie en de directe democratie.
 • Directe democratie op internet.
 • Directe democratie invoeren betekent: terugkeren naar het fundament van de democratie.
 • Gemeentelijke volksraadpleging: wind verpakt in lucht.
 • Boeken.

De Witte Werf - I - 3 - J.V. (Maart 1996)

 • Europa op de drempel.
 • Staatsschuld en directe democratie.
 • Een historisch document: het wetsvoorstel tot instelling van het referendum op initiatief van het volk.
 • HST-betoging - WIT-sculptuur 001.

De Witte Werf - I - 4 - J.V. (Mei 1996)

 • Een verpletterende meerderheid wil referendum.
 • Aktie voor directe democratie in de Bondsrepubliek Duitsland is gestart.
 • De referendum party in Groot-Brittannië.
 • Directe democratie in de Verenigde Staten.
 • Rechten en vrijheden van minderheden: bedreigd door directe democratie?
 • Eurotopia transnationaal.

De Witte Werf - I - 5 - J.V. (Juli 1996)

 • Staatsburgerschap en tijdgeest.
 • Het paternalism van D 66.
 • Een federalistisch Europa.
 • Spitaels en directe democratie. 
 • De VLD, Agalev en de directe democratie.
 • Boekbespreking (vervolg).
 • Eurotopia transnationaal.

De Witte Werf - I - 6 - J.V. (Sept. 1996)

 • De wil tot spreken.
 • Boekbespreking (Golven van democratie).

De Witte Werf - I - 7 - J.V. (Nov. 1996)

 • Tijd voor het burgerreferendum.
 • Tijd voor het burgerreferendum ('De Standaard' - Okt. 1996).
 • Toeval bestaat: nieuwe partij Wit staat los van Witte Mars ('De Morgen' - Okt. 1996).
 • Tijd voor democratie.
 • Democratie of democrazy?

De Witte Werf - I - 8 - J.V. (Dec. 1996)

 • Mag een intellectueel ook rechtsgevoel hebben?
 • Eveneens een Zwitsers burger.
 • Populisme.
 • Fenix - miskleun.
 • Boekbespreking.

De Witte Werf - I - 9/10 - J.V. (Dec. 1996)

 • Referenda in Zwitserland: de stembusgang van 1 december .
 • De stand van directe democratie in de wereld: 2 teksten die een overzicht bieden.
 • Petities, referenda, … de burger heeft een stem.
 • Kort gesignaleerd.
 • Nieuws van de werf.

De Witte Werf - II - 1 - J.V. (Jan. 1997)

 • Het petitierecht in België.
 • De niet - geïnformeerde burger.
 • Korte berichten.
 • Boekbespreking.
 • Mark Eyskens en het referendumrecht.

De Witte Werf - II - 2 - J.V. (Feb. 1997)

 • Voor directe democratie.
 • Een burgerinitiatief tegen genetische manipulatie in Zwitserland.
 • De verdwaalde gids ('De Morgen' - Feb. 1997).
 • Een referendum over België?
 • Nieuws van de werf.
 • Korte berichten.

De Witte Werf - II - 3 - J.V. (April 1997)

 • Lancering van de petitie voor directe democratie.
 • Deelname - drempels zijn nefast voor directe democratie.
 • Bruno Frey in 'The economic journal'.
 • De voorstellen van zaal F.
 • Het voorstel van decreet van Steve Stevaert.
 • Persberichten.
 • Passer de la parole à l'action ('La Libre' - Maart 1997)
 • Bericht.

De Witte Werf - II - 4 - J.V. (Mei 1997)

 • Triomf der burgers.
 • Noch Coca-cola, noch Ayatollah.
 • Rechtzetting.
 • Nog eens: Stevaert en directe democratie.
 • Berichten van de werf.

De Witte Werf - II - 5 - J.V. (Juni 1997)

 • De dode mus van de commissie Langendries.
 • Parlementaire verkiezingen.
 • Te velde in Boom.
 • Democratie en belastingen.
 • Globale democratie.
 • Witte comités.
 • Democratie verruimen: meer dan nieuwe politieke cultuur ('GvA' - Mei 1997)
 • Korte berichten.

De Witte Werf - II - 6 - J.V. (Aug. 1997)

 • Directe democratie in Californië.
 • Italië: het probleem van de gerechtelijke toetsing.
 • Directe democratie: het standpunt van de Duitse socialisten.

De Witte Werf - II - 7 - J.V. (Sept. 1997)

 • Schönau: door de poort van de directe democratie.
 • De Zwitserse stembusgang van 8 juni: een greep.
 • Ervaringen met het gemeentelijk referendum in Duitsland: een inventaris van de 'duivelse details'.
 • Korte berichten.

De Witte Werf - II - 8/9 - J.V. (Okt. 1997)

 • Nederlandse toestanden.
 • Christen-democratie en referendum.
 • Spot: stop publiciteit op televisie en radio.
 • De petitie voor directe democratie.
 • De partijstandpunten van Agalev en de Volksunie met betrekking tot de directe democratie.

De Witte Werf - II - 10 - J.V. (Dec. 1997)

 • Vijf lessen uit het Belfort-referendum.
 • Het Belfort-referendum: Tobbackiana.
 • 10 stellingen voor een politiek alternatief.
 • Korte berichten.

De Witte Werf - III - 1 - J.V. (Jan. 1998)

 • Kritiek van de politieke partij.
 • Hoe kan met ideeën worden omgegaan in een politieke formatie zonder programma?
 • Agalev en de politieke vernieuwing.
 • Laat de democratie nooit meer zwijgen.
 • Nationale petitie voor directe democratie.
 • Studiedag van het ACW.
 • Directe democratie in Sint-Niklaas.
 • Bijeenkomst in Oostende.
 • Een eigenaardig argument voor het gebruik van quorums bij referenda.
 • Wetsontwerp criminele organisaties nog slechter.

De Witte Werf - III - 2/3 - J.V. (Feb. / Maart 1998)

 • VLD: de studiedag van 3 februari 1998.
 • Referendum maakt volk soeverein ('De Standaard' - Jan. 1998).
 • VLD laat de hele regering rechtstreeks verkiezen ('De Morgen' - Feb. 1998).
 • Verhofstadt (2) ('De Morgen' - Feb. 1998).
 • Agalev: groene lakens voor de 21ste eeuw.
 • Directe democratie in Baden-Württemberg en andere Duitse deelstaten: ervaringen en lessen.
 • Directe democratie in Oregon: het euthanasievraagstuk.
 • Hoe brengen we de politici ertoe om uit te voeren wat wij willen?
 • Korte berichten.

De Witte Werf - III - 4 - J.V. (April 1998)

 • Hamburg: een eerste succes.
 • Toch grenzen aan het referendum? De VLD en het koningshuis.
 • Verhofstadt spreekt in Antwerpen.
 • Eurotopia transnationaal.
 • Burgerdemocratie in Sint-Niklaas ('De Morgen' - Maart 1998).

De Witte Werf - III - 5 - J.V. (Mei 1998)

 • Actie sneeuwbal begint.
 • Het referendum in Sint-Niklaas.
 • Congressen van politieke partijen.
 • De Deense staking, of over de voordelen van het referendum op volksinitiatief.
 • De strijd voor het referendum is voorbij.
 • Voor een sterke democratie.
 • Het gemeentelijk referendum, doos van Pandora ('De Morgen' - April 1998).
 • PVDA en CVP: een front?
 • Het ACW over volksraadpleging en referendum.
 • Het belang van Luxemburg.
 • Meerderheid pro - referendum: een nieuwe bevestiging.
 • Korte berichten.

De Witte Werf - III - 6/7 - J.V. (Aug. 1998)

 • Enkele lessen uit de referenda te Sint-Niklaas en Boechout.
 • Leren van Gent.
 • Het voorstel van decreet van De Ridder, Stevaert en Sleeckx.
 • De referendums van juni in Zwitserland.
 • De referendums in Californië.
 • Geld en politiek: nieuwe voorstellen voor een oud probleem.
 • Het M.A.I. bedreigt de democratie.
 • Berichten.

De Witte Werf - III - 8 - J.V. (Okt. 1998)

 • Hamburg: het volk stemt massaal voor directe democratie, maar de rood - groene politici staan op de rem.
 • Orcamento participativo: een Braziliaans experiment in directe democratie.
 • Berichten.
 • Internationale ontmoeting over directe democratie in Pribam.
 • Verdere initiatieven van 'Mehr demokratie' in Duitsland.
 • Komende referendums in de USA.

De Witte Werf - III - 9/10 - J.V. (Dec. 1998)

 • Zwarte dag voor de Gentse democratie.
 • Referenda moet bindend zijn ('De Standaard' - Nov. 1998).
 • Nieuwe wet over volksraadpleging is miskleun.
 • Texas: ruime meerderheid voor directe democratie.
 • Washington: verhoging van het minimumloon per referendum.
 • Een nieuwe stap naar de legalisatie van marihuana.
 • De referendums in Californië: paardevlees eten kan niet meer!
 • Arizona en Massachussets: overwinning van de clean money campaign reform.
 • Arizona: de strijd voor echte directe democratie gaat voort. 
 • Schaf de tent af ('De Morgen' - Dec. 1998).
 • Machteloze kiezer ('De Standaard' - Dec. 1998).
 • Zwitserland: voorstel tot totale liberalisering van drugs verworpen.
 • Duitsland: de politieke klasse in het offensief tegen het volk.

De Witte Werf - IV - 1/2 - J.V. (Maart 1999)

 • 12 Januari 1999: een belangrijke juridische overwinning voor de directe democratie in de USA.
 • Gent: actiecomité roept om op ongeldig te stemmen.
 • Vlaamse socialisten moeten kleur bekennen.
 • Verlies voor de Groenen in Hessen.
 • Dehaene slaat weer toe.
 • Vlaams Blok voorstander voor het referendum.
 • Directe democratie kan leiden tot heerschappij van het gepeupel.
 • Democratie zonder politiek.
 • Diverse berichten.

De Witte Werf - IV - 3 - J.V. (April 1999)

 • Autopsie van een volksinitiatief in Gent.
 • Naar een nieuw referendummodel voor Vlaanderen ('De Morgen' - Maart 1999).
 • Het paternalisme van de Gentse politieke klasse.
 • Boekbesprekingen.
 • Het Nederlands Bijlmerschandaal: door recente wet gaat België dezelfde richting uit.
 • Geld en referendums.
 • Directe democratie in Minnesota.
 • Een blik in de Zwitserse pijplijn.
 • Van Peel spreekt.
 • Voetbal is in Zulte populairder dan een referendum ('De Morgen' - Maart 1999).

De Witte Werf - IV - 4/5 - J.V. (Juni 1999)

 • Correctief referendum in Nederland geblokkeerd.
 • Nederland en Berlijn: de politieke klasse tegen het referendum.
 • België: hoe de politieke klasse de directe democratie afblokt.
 • Gent houdt referendum over schoolmelk  ('De Morgen' - Mei 1999).
 • Slag in het water ('Passe-Partout' - April 1999).
 • Inspraak ('Passe-Partout' - April 1999).
 • Bevraging ('Passe-Partout' - April 1999).
 • Volksraadplegingen in Vlaanderen: de stand.
 • Directe democratie: hoeveel moet dat kosten?
 • Het jaarverslag van de Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen.
 • Democratie en economie.
 • Update: de huidige partijstandpunten.

De Witte Werf - IV - 6/7 - J.V. (Aug. 1999)

 • Een historische kans.
 • Het congres van het IRI: enkele verslagen.
 • Duitsland: naar het referendum op volksinitiatief op federaal niveau.
 • Berlijn: een zwarte dag voor de directe democratie.
 • Beieren: voldoende handtekeningen.
 • Mississippi: poging van parlement om volksinitiatief te kelderen mislukt.
 • Oregon: een offensief van het parlement tegen het referendum op burgerinitiatief.
 • Nogmaals: directe democratie en belastingfraude.
 • Belangrijke studie over naïef cynisme.
 • Het nieuwste argument tegen directe democratie.
 • Referendum van Ittre.

De Witte Werf - IV - 8 - J.V. (Okt. 1999)

 • Een anti - democratische mythe.
 • Een referendum met verstrekkende gevolgen ('De Morgen' - Okt. 1999).
 • Paars en paars is twee - waar gaat de SP naartoe?
 • Nederlandse toestanden deel II.
 • Denver (Colorado): aanval tegen burgerreferendum.
 • New Jersey: initiatief voor de invoering van het volksreferendum.
 • Italië: deelnamedrempels en de maffia.
 • Verpletterende meerderheid voor de invoering van de directe democratie in Texas.
 • Beieren: het grondwettelijke hof tegen de directe democratie.
 • Het zogenaamd politiek cynisme.
 • Referendum geëist tegen Fleurus.

De Witte Werf - IV - 9 - J.V. (Nov. 1999)

 • Schleswig - Holstein: de politieke dictatuur.
 • Mark Eyskens over het referendum.
 • Initiatief voor vrije schoolkeuze in Michigan.
 • Blok wil referendum ('De Standaard' - Okt. 1999).
 • Adviserend referendum lijmt Nederlandse coalitie ('Financieel Economische Tijd' - Juni 1999).
 • De novemberreferenda in de USA.
 • Directe democratie in Venezuela.

De Witte Werf - IV - 10 - J.V. (Dec. 1999)

 • Directe democratie en de doodstraf.
 • Vrije meningsuiting.
 • Nebraska: gunstige uitspraak voor het referendum.
 • Californië: volksinitiatief over elektronisch stemmen.
 • Is Europa te democratisch?
 • Philadelphia II.
 • Berichten uit het noorden.
 • Duitse toestanden.

De Witte Werf - V - 1/2 - J.V. (Maart 2000)

 • Welke democratie?
 • De politieke correctheid van Ludo Dierickx.
 • Commissie politieke vernieuwing.
 • Enige dubbelzinnigheid bij Reginald Moreels.
 • Wir sind das volk ('Humo' - Feb. 2000).
 • Politik ohne die da oben ('Humo' - Feb. 2000).
 • Zwitserse campagne tegen EU versterkt ('De Standaard' - Feb. 2000).
 • De komende federale referenda in Zwitserland.
 • Europees netwerk voor directe democratie.
 • Conferentie in Boedapest en overleg in Rome .

De Witte Werf - V - 3/4 - J.V. (April 2000)

 • Het ultieme mysterie schuilt in de ratio.
 • Verhofstadt en de paarse democratie.
 • Documenten van de verlichting (I): het plakkaat van verlatinge.
 • Republikeins genootschap.
 • Handtekeningenactie voor nieuwe verkiezingen in Oostenrijk.
 • De referenda in Californië: 7 maart 2000.
 • De moeizame weg naar de invoering van het volksinitiatief in Minnesota.

De Witte Werf - V - 5 - J.V. (Mei 2000)

 • De democratie invoeren in ons land.
 • Nederland: tijdelijke referendumwet ingediend.
 • Het referendum en de Belgische grondwet.
 • USA: een stille belastingsrevolutie?
 • USA: directe democratie en landconservatie.
 • 21 Mei: referenda in Zwitserland en Italië.
 • Documenten van de verlichting (II): de 'Magna carta' (1215) en de Engelse 'Bill of rights' (1689).
 • Eyskens, Haider en de anderen.
 • Directe democratie nog niet voor morgen ('De Morgen' - April 2000).
 • Commissie politieke vernieuwing kiest professoren ('De Standaard' - April 2000).
 • Over hobbelbaan naar referendum ('De Standaard' - Mei 2000).
 • SP koppelt referendum aan stemplicht ('Het Nieuwsblad' - Mei 2000).
 • SP doet aan sabotage ('Het Nieuwsblad' - Mei 2000).

De Witte Werf - V - 6/7 - J.V. (Sept. 2000)

 • Meer democratie! Meer vrijheid van spreken!
 • Een vorm van censuur ('De Standaard' - Aug. 2000).
 • Nieuw referendum in Gent?
 • Nieuws uit Nederland.
 • Democratie en economie.
 • Vlaams Blok en gratis openbaar vervoer in Gent.
 • Beieren: zware tegenslagen voor directe democratie.
 • Nieuws uit de USA.
 • Wat is politieke correctheid?
 • Britse Eurosceptici steunen anti-euro referendumcomite Denemarken.
 • Duitse spelling.
 • Nadert de invoering van het referendum in Duitsland?
 • NPC-commissie tast verkiezing burgemeester af ('De Morgen' - Juli 2000).
 • Grondwet sluit elk volksinitiatief uit ('De Morgen' - Juni 2000).
 • Parlement betrekt burger in debat via net ('De Standaard' - Aug. 2000).
 • Copernicus-bevraging ('De Standaard' - Juli 2000).
 • Gentenaar eist referendum over districten ('De Standaard' - Aug. 2000).
 • Oostenrijkers niet wilt voor referendum ('De Standaard' - Juli 2000).
 • Referendums in Frankrijk en Oostenrijk.
 • Het offensief tegen het vrije woord.
 • Is onze vrijheid vanzelfsprekend?
 • Enkele elementaire bemerkingen bij het recht op vrije meningsuiting.

De Witte Werf - V - 8 - J.V. (Okt. 2000)

 • De discussie over het Europees referendum.
 • Enige effecten van directe democratie.
 • Denemarken: industrie financierde heimelijk 'ja tegen euro' campagne.
 • Oregon: negatieve gerechtelijke uitspraak voor volksinitiatieven.
 • Braziliaanse Kerk ontdekt het referendum.
 • Zwitserse stembusgang van 24 september.
 • 80% van de Nederlanders pro referendum.
 • Verslag 58e algemene vergadering (24 Aug. 2000).
 • Grotere EU moet een zaak van de burgers zijn ('NRC Handelsblad' - Sept. 2000).
 • Michel wijst referendum over EU - uitbreiding af ('De Standaard' - Sept. 2000).
 • Benschop over referendum EU ('NRC webpagina's' - Sept. 2000).
 • Duitse politici verdeeld over EU referendum ('De Standaard' - Sept. 2000).
 • Flater opent discussie over Duits referendum ('De Standaard' - Sept. 2000).
 • Schröder overweegt referenda in Duitse grondwet op te nemen ('De Morgen' - Sept. 2000).
 • Nederland is al decennia 'malle eppie' van Europa ('Het Parool' - Sept. 2000).

De Witte Werf - V - 9/10 - J.V. (Dec. 2000)

 • Is directe democratie verworven?
 • Directe democratie is verworven ('De Standaard' - Nov. 2000).
 • La population peut - elle être consultée sans tabous? ('Le Soir' - Dec. 2000).
 • Communautair referendum best denkbaar ('De Standaard' - Nov. 2000).
 • Gentenaars kunnen op 8 oktober ook voor derde volksraadpleging kiezen ('De Morgen' - Sept. 2000).
 • Gent: de gemeentelijke volksraadpleging over districtsbesturen komt er aan.
 • Handtekeningen verzamelen tegen 60 per uur ('De Morgen' - Okt. 2000).
 • Directe democratie: Zwitsers exportproduct? (Verlag Franz Vahlen - 1999)
 • Radicaal federalisme. (Bruno S. Frey en Reiner Eichenberger - 1999)
 • Interview met Bruno Frey.
 • Interview met Noam Chomsky.
 • En als we nu eens democratie probeerden?
 • De autoritaire aap komt uit de mouw.
 • Dedecker vraagt referendum over migrantenstemrecht ('De Morgen' - Nov. 2000).
 • Het referendum op volksinitiatief in België en Nederland: een rechtsvergelijkende studie.
 • Flater opent discussie over Duits referendum ('De Standaard' - Sept. 2000).
 • Schröder overweegt referenda in Duitse grondwet op te nemen ('De Morgen' - Sept. 2000).
 • Thuringen: 381.405 handtekeningen voor een beter referendum.
 • Californië en Michigan: voucher initiatieven sneuvelen.
 • De anti - fascistische strijd gaat verder.

De Witte Werf - VI - 1/2 - J.V. (Jan. 2001)

 • Euthanasie - volksraadpleging moet kunnen.
 • Het volksreferendum: sluitstuk van de democratie.
 • De komende regering der illuminaten.
 • Referenda geen goede zaak voor minderheden ('De Standaard' - Jan. 2001).
 • Christen - democraten vragen referendum over euthanasie ('De Standaard' - Jan. 2001).
 • De volgende stap is zeker de zelfmoordpil ('De Morgen' - Jan. 2001).
 • En wat als antwoord op euthanasie - referendum neen is ('De Standaard' - Jan. 2001).
 • Euthanasie - referendum ('De Standaard' - Jan. 2001).
 • Volksraadplegingen zijn oppositiemiddel ('De Morgen' - Jan. 2001).
 • CVP en PSC halen zwaarste geschut boven tegen euthanasie ('De Morgen' - Jan. 2001).
 • Heet van de tong ('De Morgen' - Jan. 2001).
 • CVP en PSC vragen een volksraadpleging voor euthanasie  ('GvA' - Jan. 2001).
 • Vraagstelling bepaalt referendum ('De Standaard' - Jan. 2001).
 • CVP wilde in november geen volksraadpleging en nu weer wel ('De Morgen' - Jan. 2001).
 • De reëel bestaande particratie.
 • Diverse berichten.

De Witte Werf - VI - 3/5 - J.V. (Juli 2001)

 • De strijd om de woorden.
 • Hoe democratisch zijn de partijen?
 • Het probleem van de vraagstelling.
 • Joden en vrijmetselaars.
 • Directe democratie is nog niet voor direct ('De Morgen' - Maart 2001).
 • Directe democratie is niet voor direct ('De Standaard' - Maart 2001).
 • Dedecker vraagt referendum over migrantenstemrecht ('De Morgen' - Nov. 2000).
 • Ongerust over Vlaamse plannen ('De Standaard' - Mei 2001).
 • Ook Ieper wil referendum ('De Standaard' - Mei 2001).
 • Oppositie Rode noemt beslissing onwettig ('De Standaard' - Mei 2001).
 • Van Grembergen schorst maandag volksraadplegingen ('De Standaard' - Mei 2001).
 • VLD moet weer ideologisch debat voeren, zegt Daems ('De Standaard' - Maart 2001).
 • Mississippi houdt racistische vlag ('De Standaard' - Apr. 2001).
 • Consulter le peuple via un référendum constituant ('Forum' - Feb. 2001).
 • Iers referendum toont waar het bij uitbreiding echt om draait: de kostprijs ('De Standaard' - Juni 2001).
 • Slovenen stemmen over vaderloze proefbuisbaby's ('De Standaard' - Juni 2001).
 • Mechelse wijk kiest in referendum voor status quo ('De Standaard' - Juni 2001).
 • Jacht op Vlaams Blok treft CVP ('De Standaard' - Juli 2001).
 • De oprukkende afbraak van de burgerlijke vrijheden.
 • Het totalitaire denken van Prof. Vermeersch.
 • Belastingsaftrek in plaats van schoolbon?
 • Het Iers referendum en zijn naweeën.
 • Diverse berichten.

De Witte Werf - VI - 6/8 - J.V. (Dec. 2001)

 • Geloof in de mens.
 • Enkele bedenkingen over democratie in België en in Europa.
 • Direct - democratische besluitvormingsmogelijkheden in Italië.
 • Bedenkingen bij de conferentie in Durban.
 • Homo of gehandicapten weigeren verboden, maar niet strafbaar ('De Standaard' - Dec. 2001).
 • Vlaamse volksraadpleging kan rond zijn voor lente ('De Standaard' - Okt. 2001).
 • Van Grembergen achter Vlaamse volksraadpleging ('De Standaard' - Nov. 2001).
 • Parlementaire democratie is mythe ('De Standaard' - Sept. 2001).
 • Vlaams Blok  schrijft grondwet voor Vlaanderen ('De Standaard' - Dec. 2001).
 • Voor Zwitsers blijft EU te ver en ondoorzichtig ('De Standaard' - Dec. 2001).
 • Referendum over lokale besturen lijkt nu niet meer tegen te houden ('Het Laatste Nieuws' - Apr. 2001).
 • Twee referenda maken het bestuur zenuwachtig ('Het Laatste Nieuws' - Maart 2001).
 • Referendum districtsraden onzeker ('De Gentenaar' - Sept. 2001).
 • Volksraadpleging districtsraden ten vroegste in 2003 ('De Gentenaar' - Nov. 2001).
 • Gent denkt na over zin en onzin districtsbesturen ('De Morgen' - Nov. 2001).
 • Nog te weinig handtekeningen voor referendum over districten ('Het Laatste Nieuws' - Nov. 2001).
 • Gentenaars willen referendum over districtsbesturen ('Metro' - Nov. 2001).
 • Americans favor the citizen initiative (Mei 2001).
 • Issue referendum reveals mix of liberal and conservative views in America today ('The Gallup Organization' - Nov. 2000).
 • Drole de guerre (1).
 • Diverse berichten.

De Witte Werf - VII - 1 - J.V. (Jan.-Maart 2002)

 • De pseudo-progressieve aanval op het burgerschap.
 • Naar een Vlaams referendum op volksinitiatief?
 • Di Rupo en de directe democratie.
 • De noodzaak van geheime stemming.
 • Burgerzin en democratie: enkele nieuwe onderzoeksresultaten.
 • Europa, Jahweh en het migrantenstemrecht.
 • Laat het volk beslissen ('Eigen volk eerst' krant - Feb.2002).
 • Het manifest van de burger (Uitgever Ward Beysen - Feb.2002).
 • Het parool (John Jansen van Galen - Dec.2001).
 • Discriminatie op arbeidsmarkt voortaan bestraft ('De Morgen' - Maart 2002).
 • Zwitserland 16de EU-lidstaat in 2004?
 • Heilig berghutje gesloopt.
 • De belangrijkste volksraadpleging in de geschiedenis ('Het Laatste Nieuws' - Maart 2002).
 • Beknopte handleiding voor de direct - democratische burger.
 • Seborga: we the people.
 • Drole de guerre (4).
 • Diverse berichten.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden