Index Witte Berichten

Wit Bericht 06-07-2005

 • De ‘slechte’ referenda in Frankrijk en Nederland
 • Een Vlaams referendum over de Europese grondwet
 • Het pad van de innerlijke opstand.
 • Een draak van een democratie
 • Newsletter 5 van Democracy International
 • Een slecht (grondwet)boek
 • Referendum over doortocht Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren
 • Vlaanderen heeft recht op een democratische bestuursvorm, waarvan de directe democratie de meest volmaakte realiseerbare vorm is.
 • Luxemburg behoudt het referendum over de Europese grondwet.
 • Wij willen mede-eigenaar worden van het politieke proces.
 • Jean-Marie Dedecker eist meer controle op gemeentebedrijven
 • Italiaans referendum bio-ethiek struikelt over te lage opkomst

Wit Bericht 15-06-2005

 • Particratie rijmt niet op democratie
 • Ravijn tussen de burger en de politici
 • Het establishment begrijpt het nooit.
 • Stembus wordt gebruikt om elite af te straffen
 • De Europese Unie verkeert in een grote crisis.
 • Wie zijn mening mag geven, weet meer
 • Frankrijk ging al tien keer stemmen
 • De Prodi's en Dehaenes geven een motie van wantrouwen aan de democratie
 • Europa is verwittigd
 • President Vaclav Klaus: referendum zou nutteloos zijn
 • Leterme tegen EU-referendum
 • Voorstel voor bindend referendum
 • Den Haag wil vaker volksraadplegingen
 • EU-grondwet ook in Luxemburg in de problemen
 • Uitnodiging debat: Europa na het Franse en Nederlandse nee
 • Zwitsers ja voor Europa zonder grenzen De burger aan het woord:
 • Referenda over Europese grondwet
 • La démocratie, c'est nous
 • Voor een sociaal Europa
 • Groot gelijk
 • Geldverslindende machine
 • Dat ze het ons dan uitleggen
 • Teken van hoop
 • Tegenslag voor Europa
 • De arrogantie van Jean-Luc Dehaene
 • Het electoraat heeft zich niet in de luren laten leggen
 • Het lijkt wel of men niet 'nee' mag stemmen, als men dat recht tenminste krijgt
 • Een pleidooi voor meer referenda

Wit Bericht 28-05-2005

 • Geef Europa terug aan de burger
 • Miskenning van de publieke opinie
 • Futiele argumenten
 • Ongeïnformeerde parlementsleden.
 • Misleidende reclame
 • Nieuws van www.EuropeesReferendum.nl
 • Referendum kalender over de EU grondwet
 • Uitnodiging Eisse Kalk Rede 2005 over directe democratie
 • New project European citizens' initiative and new flyer
 • Forumsessies: De burger sprak met Jos Verhulst
 • Iepers referendum slaat bres tussen oppositie en meerderheid

Wit Bericht 11-05-2005

 • Gerald Häfner bekroond
 • Europe debates referendums
 • Nieuws van EuropeesReferendum.nl
 • Één Europa, zodat je met één staatsgreep klaar bent
 • Belgische Senaat keurt Europese grondwet goed
 • Complot van de stilte
 • Krijgen burgers meer invloed door het EU-burgerinitiatief? (art I-47)
 • Europa siddert voor referenda
 • Eerste volksraadpleging in Assenede
 • Ik scheer mijn haar af, omdat het volk net zoals Samson geen enkele macht meer heeft
 • Portugal houdt referendum over abortus
 • Gent blogt
 • Eerste Creeser prijs.
 • Everyone's a citizen baby - a people EU constitution.
 • Nederland ontwaakt uit winterslaap
 • Stammendemocratie
 • Democratie, onderwijs, en de Sudbury-scholen
 • Moeizame discussie over een volksraadpleging

Wit Bericht 20-04-2005

 • Geïnstitutionaliseerd dom en zwak houden van de kiezers
 • Democracy International opgericht
 • Spanish referendum monitoring report
 • More democracy reloaded
 • www.EuropeesReferendum.nl - online
 • Burgerinitiatief geweerd in het voorstel van gemeentedecreet.
 • Wim Kok wil liever geen referenda
 • Tindemans ook niet
 • Fransen maken Parijs en "Brussel" erg nerveus
 • Chirac probeert EU-grondwet en eigen prestige te redden
 • Nieuwe poging voor referendum
 • Referendum kalender over de EU grondwet
 • Franciscus Van den Enden de grootste Belg?
 • Gemeentebestuur van Hoei negeert uitslag referendum
 • Handtekeningdrempel te hoog voor referendum Fochplein
 • Petitie voor het Europees burgerschap voor alle inwoners
 • Verspeid mee de Witte Berichten

Persbericht 05-04-2005

Wit Bericht 16-03-2005

 • Enkele nieuwe artikels op het webtijdschrift ATHENE
 • De Zwitserse directe democratie
 • Directe democratie in Zwitserland
 • Directe democratie in de Zwitserste politiek
 • De Zwitserse Volksvergaderingen
 • Referendum kalender over de EU grondwet
 • Monitoring verslag van het Spaanse referendum over de EU grondwet
 • Wat is democratie?
 • www.referendumeuropesegrondwet.nl
 • www.grondweteuropa.nl
 • Burundezen keuren nieuwe grondwet goed
 • Forumsessie met Jos Verhulst
 • Hart voor Leuven start handtekeningenjacht volksraadpleging Fochplein
 • Vervolg Spirit soap
 • Het hek is van de dam
 • PS-voorzitter Di Rupo wil referendum over splitsing België
 • Enkele reacties
 • PS-voorzitter Elio Di Rupo is inconsequent
 • Dedecker kopt voorzet van Di Rupo binnen
 • Zelfbeschikkingsrecht der volkeren
 • Onderzoek naar wat de Belgen van onze democratie denken.
 • De Nederlandse socialistische partij PvdA wil referendum over kerncentrale Borssele

Wit Bericht 02-03-2005

 • Lessons to be learned from the 42nd national referendum on Europe in Europe since 1972.
 • Vrije en eerlijke referenda: wat en hoe?
 • Democratische normen

Wit Bericht 02-02-2005

 • Commentaren op de bocht van Spirit
 • Hou twee referenda
 • Referendum EU-grondwet nog niet begraven
 • Vivant betreurt de drastische koerswijziging van Spirit
 • De verkeken kans van de Europese volksraadpleging!
 • Bang van de eigen principes
 • Nieuwjaarstoespraak van Somers
 • Waarom er geen referendum moet komen
 • De VLD-kamerfractieleider, Rik Daems, is teleurgesteld.
 • Wijsheid voor de massa?
 • Darwinisme en democratie
 • VLD pleit opnieuw voor ondergrondse Belfortparking, ondanks uitslag volksraadpleging
 • Referendum Baskenland
 • Hordenloop voor Europa
 • Referendum Europese Grondwet op de helling
 • Artikel 167
 • Tips voor eerlijke referenda
 • Bijna negenduizend Mechelaars willen volksraadpleging Diftar.

Persbericht 03-01-2005

Wit Bericht 22-12-2004

 • Volksraadpleging over Europa bijna een feit
 • PS begraaft EU-volksraadpleging
 • Grondwettelijke uitvlucht.
 • N-VA vraagt Vlaams referendum EU-grondwet
 • Enkele lopende polls
 • Is de term democratie 'verloren'?
 • Oorlogen tegenhouden voor ze beginnen
 • Vrijheid, democratie & secessie
 • IRI Europe launches Guidebook to Direct Democracy, a new tool for democratisation of democracy

Wit Bericht 21-11-2004

 • Verslag Kommissie Grondwetsherziening : volksraadpleging omtrent de toekomstige Europese Grondwet.
 • In december beslissing over Europees referendum.
 • Verzoekschrift om het gemeentelijk referendum te verbeteren.
 • Attac voert campagne voor een referendum.
 • Uit de oproep van Attac
 • Débat : Faut-il instaurer le référendum en Belgique ?
 • EU constitution referendum votes to take place between february 20 2005 and june 2006
 • Referendum, of niet?
 • Gents Stadsbestuur dwarsboomt rechtsgang bij Raad van State over volksraadpleging
 • SP.A overweegt referendum te organiseren over de aankoop van het Lierse stadion.
 • Referendum over watervoorziening in Uruguay
 • Referendum over gasexport en -winning in Bolivië
 • Gun uzelf of een ander "het verdiepen van de democratie"

Wit Bericht 06-10-2004

 • VLD vraagt referendum over EU-grondwet
 • PS tegen referendum EU-grondwet
 • Waarom Referenda?
 • Bouwstenen en voorwaarden voor goede referenda
 • Een efficiënte en democratische procedure
 • Beoordeling en toezicht door bevoegde instellingen
 • Goedkeuringsmeerderheid
 • Plaats van regelgeving via referenda in de hiërarchie van de normen
 • Welke verplichte ratificatiereferenda?
 • Ter afronding
 • Via de achterdeur
 • Volksraadpleging zaait verdeling bij rechts
 • Spaans referendum in februari volgend jaar
 • VLD-fractieleider wil bevolking raadplegen over jachthaven
 • Duitse oppositie keldert voorstel over EU-referendum

Wit Bericht 12-07-2004

 • Konkordanz bestuur
 • De recente peiling van LLB laat zien dat een Konkordanz-systeem in Vlaanderen op ruime goedkeuring zou kunnen rekenen.
 • Hoe meer partijen in een Konkordanz bestuur hoe duurder?
 • Directe democratie invoeren in Vlaanderen
 • 'We mogen niet bang zijn van een referendum'
 • Portugal houdt referendum over EU-grondwet
 • Verhofstadt hoopt op snelle ratificatie van EU-grondwet
 • De val van Barber?

Wit Bericht 09-06-2004

 • The art of democracy.
 • Meeste Europese partijen negeren de kiezers hun eis voor een referendum over de Europese grondwet.
 • Referendum in België binnen 50 dagen na ondertekening Europese grondwet
 • Voorstanders starten internet-campagne: www.eu04.com
 • Memorandum
 • Hoe staan de Belgische partijen tegenover een referendum over de Europese grondwet en directe democratie?
 • Vivant steunt referendum over nieuwe Europese grondwet
 • Maar niet te vaak.
 • Inhoudelijk debat komt enkel bij inhoudelijke verkiezingen.

Wit Bericht 26-05-2004

 • Vervolg bevraging
 • "Manifest voor een ander Europa” – Yves Salesse
 • Europese Groenen vragen EU-referendum over Grondwet
 • Hart voor Leuven
 • Standpunten van de Vlaamse partijen over directe democratie

Wit Bericht 09-05-2004

 • Bevraging
 • Veroorzaakt Blair een domino effect met zijn referendum over de EU-grondwet?
 • Steeds meer landen voor referendum EU-grondwet
 • Standpunten van de Vlaamse partijen over directe democratie
 • Dus directe democratie is de moeder aller dingen?

Wit Bericht 07-04-2004

 • IRI launches new Toolkit for Free and Fair Referendums in Europe
 • New DVD offers insight into well-established and well-designed I&R system.
 • Europe: for the people, by the people?
 • EU-Constitution? Ask the people!
 • Stemrecht of stemplicht?
 • Waarom worden in Peer de flitspalen vernield ?
 • Uitslag referendum in Sint-Niklaas genegeerd
 • Polen houdt referendum over Europese grondwet
 • Leuven: referendum mogelijk over Fochplein
 • Jong VLD Leuven eist referendum!
 • Argumenten tegen democratie

Wit Bericht 17-03-2004

 • Pamflet: Geen bevoogding, geen "verrijkte participatieve democratie" maar volkssoevereiniteit.
 • Vlaamse en Europese petitie tegen nachtvluchten
 • Californië krijgt ggo-vrije zone
 • Frank Vandenbroucke over de procedure om de grondwet te wijzigen en het BROV.
 • De aarde is plat, varkens kunnen vliegen, en België is een ... democratie ?
 • Een nieuw referendum over abortus in Portugal?

Pamflet 14-03-2004

Wit Bericht 22-02-2004

 • VLD-congres; particratie is sterker dan democratie
 • Burgertop in Berlijn
 • Sire, het volk mort niet meer
 • Oligarchie snoert de democratie haar mond.
 • Zwitsers tegen tweede tunnel door Gotthard
 • Verkrachters levenslang achter tralies
 • DDR in Vlaanderen
 • Meerderheidsfracties slikken wat ze voorgeschoteld krijgen
 • Inwoners van Lokeren beslissen of er verkeersingrepen komen
 • Een vierde van het Vlaams Parlement is niet rechtstreeks verkozen
 • Zwitsers geïnteresseerd in gratis busvervoer in Hasselt
 • Antwerpen krijgt referendum over privatisering OCMW-ziekenhuizen
 • Bogaert wil stemplicht voor lokale verkiezingen afschaffen
 • Het rijk van de angst. Oorlog, terrorisme en democratie.
 • De Croo suggereerde geheime stemmingen
 • Veel adviesraden - weining beslissingsruimte
 • Wij eisen inspraak en staan geen grond af.
 • Kostprijs democratie verdubbeld in Limburg
 • Iepers schepencollege is van slechte wil

Wit Bericht 04-02-2004

 • De strijd voor een volksraadpleging over districtsbesturen in Gent is nog niet ten einde
 • Gemeenteraad
 • Indicaties van geknoei
 • Raad Van State
 • Directe democratie in Californië
 • Geld en de Californische initiatieven
 • Politici en directe democratie
 • Voorstellen voor de inrichting van een publiek forum voor politieke beeldvorming

Wit Bericht 21-01-2004

 • Directe democratie en belastingen
 • 'De mogelijkheid om te participeren in democratische referenda heeft een krachtig positief effect op de tevredenheid over het eigen leven.'
 • "Ze willen allemaal koning zijn'
 • Democratie2004 over het migrantenstemrecht.
 • Inhoud Witte Werf winter nummer 2003
 • (her)abonneer nu op de Witte Werf en steun WIT

Wit Bericht 04-01-2004

 • "Directe democratie tast het primaat van de politiek aan"
 • "Burgers zijn te dom om mee te beslissen"
 • "Meerderheden zullen de rechten van minderheden aantasten"
 • "Dankzij het referendum is Zwitserland een conservatief land"
 • "Het referendum leidt tot demagogie"
 • "Hitler was ook voorstander van directe democratie, dat zegt genoeg"

Wit Bericht 21-12-2003

Wit Bericht 30-11-2003

 • One message- one day- all over Europe- Dec. 6
 • Laat de mensen beslissen!
 • Wie zijn nu eigenlijk de koningen?
 • De drie stappen van het bindend referendum op volksinitiatief
 • Modaliteiten voor eerlijke referenda
 • Guy Verhofstadt is duidelijk voorstander van een referendum over de EU-grondwet in zijn land.
 • Inhoud Witte Werf herfst 2003
 • Vande Lanotte is voor elk referendum.
 • De euro van Moreels is gevallen: we leven NIET in een democratie.
 • ERC was aanwezig op het Europees Sociaal Forum in Parijs

Wit Bericht 02-11-2003

Wit Bericht 15-10-2003

 • Bestaat directe democratie in België?
 • Vrije Europeanen, laat u niet in het hoekje drukken!
 • Een "skateboard-rit" naar meer democratie

Wit Bericht 04-10-2003

 • VLD wil nationale volksraadpleging invoeren
 • Het vrijblijvend plebisciet over de terugkeer van Leopold III.
 • Actiedag rond het wetsvoorstel over de volksraadpleging over de nieuwe Europese Grondwet.
 • Informatie bijeenkomst over Directe Democratie op 18/10/2003 van 10:00 tot 12:00 in Antwerpen.
 • Uit de memorie van toelichting
 • Er zal iets veranderen in Ieper

Wit Bericht 18-09-2003

 • ERC actiedagen op 20/9 en 18/10/2003
 • Informatie bijeenkomsten over Directe Democratie op 20/9/2003 en 18/10/2003
 • Nederlands Referendum over EU-grondwet gaat door.
 • Enkel Cyprus organiseerde geen volksraadpleging over de toetreding tot de Europese Unie.
 • Wat heeft de ERC-campagne reeds bereikt?
 • De communicatiespecialist Noël Slangen wil overal zijn zeg over hebben en is tegen referenda.
 • Enige commentaar bij een stuk in De Standaard van 16 september 2003.

Wit Bericht 30-08-2003

 • Informatie bijeenkomsten over Directe Democratie
 • ERC dagen in Antwerpen
 • Negen argumenten voor een referendum over de toekomstige Europese grondwet
 • Jean-Marie Dedecker (VLD) wil verkiezingswetten regionaliseren
 • Agalev bepleit referendum over Europese grondwet
 • Parlement van jaknikkers
 • Ieper verspreidt 15.000 brochures over nakend afvalreferendum
 • 'Wat grappig, wij geloven helemaal niet in deze democratie'

Wit Bericht 10-08-2003

 • Zijn verkozen gemeenteraden onmisbaar?
 • Over de Open Town Meetings in New England
 • Hoe functioneert een OTM?
 • Het debat.
 • Aanbevelingen voor optimale werking.
 • Britten voor referendum over de Europese grondwet.
 • Gentse burgemeester Beke vreest de democratie.

Wit Bericht 27-07-2003

 • Democratie smaakt naar meer
 • Anomieme dictatuur Europa
 • Gent dicht bij derde referendum.
 • Het particratisch argument
 • Inhoud Witte Werf zomer 2003

Wit Bericht 16-07-2003

 • Media overzicht van de persconferentie en media-evenement van 13/6/2003
 • Forum: Het verdiepen van de democratie
 • Amsterdam voert uniek referendumstelsel in

Wit Bericht 25-06-2003

 • Burgerinitiatiefrecht in het Europese Grondwetsontwerp ingeschreven.
 • Initiatief van de burgers - artikel I-46, nieuw lid 4
 • One million citizens in eight EU countries to have right of presenting initiatives to the Commission.
 • Succesvol media-evenement met ruime internationale persbelangstelling:
 • Appel pour un référendum dans tous les pays en juin 2004
 • Overzicht van enkele perscommentaren
 • Lidstaten morrelen aan ontwerp Europese grondwet
 • EU-ontwerpgrondwet doorstaat vuurdoop bij regeringsleiders
 • Vandebroucke is niet tegen een referendum
 • Vande Lanotte vraagt een referendum
 • U zit erop te wachten: het Europa-referendum
 • De doorsnee Gentenaar voelt zich te weinig betrokken bij het beleid.
 • Verzamel mee handtekeningen op de Gentse Feesten 2003
 • Initiatiefnemers gemeentelijke volksraadpleging over districtsbesturen vragen uitstel van beslissing over gebiedsgerichte werking te Gent.

Wit Bericht 11-06-2003

 • NGO ondersteuning zeer dringend nodig!
 • De resolutie voor een referendum over de Europese grondwet
 • Uitnodiging voor een persconferentie met de Belgische conventieleden die de oproep voor een referendum over de Europese grondwet hebben getekend.
 • Persbericht 11-6-2003
 • Stap mee op de bus.

Wit Bericht 24-05-2003

 • Op het Sociaal Forum van België vragen NGO's om een referendum over de toekomstige Europese grondwet.
 • De vraag naar een Europees referendum over de toekomstige Europese grondwet klinkt luider.
 • Plan referendum over EU krijgt steun
 • 85% van de Britten willen een referendum over de toekomstige Europese grondwet.
 • Het Europese Vakverbond vraagt ook een referendum
 • De Franse eerste minister Jean-Pierre Raffarin wenst een referendum
 • Sp.a denkt aan referendum over EU-grondwet
 • Voorzitter van de liberale partij in Duitsland heeft een referendum initiatief in het Duits parlement aangkondigd.
 • De eerste minister van Saarland (Duitsland) vraagt naar meer directe democratie en een referendum over de toekomstige Europese grondwet
 • Vier Fransen op vijf voorstander van het referendum op volksinitiatief.
 • Hamburg: Vakbonden bekomen referendum tegen privatisering.
 • CDH verwerpt referendum
 • Ruim 91 procent van de Litouwers stemt voor toetreding tot de Europese Unie.
 • Regering Venezuela akkoord met referendum
 • Oppositie Ieper dient aanvraag referendum in.
 • Raadslid wil referendum over nieuwe snelheidszones

Wit Bericht 07-05-2003

 • Uitnodiging op de werkgroep "Burgerschap en democratie creëren in Europa. -- Citoyenneté et démocratie en Europe" van het SFvB op 10/5/2003.
 • Overzicht van de partijstandpunten over directe democratie op www.verkiezingssite.be van Politics.be
 • Hoe staan de Waalse partijen tegenover het bindend referendum op volksinitiatief?
 • Op 18 mei worden er in Gent ook handtekeningen verzameld voor een gemeentelijke volksraadpleging.

Wit Bericht 01-05-2003

 • Hoe staan de Vlaamse partijen tegenover het bindend referendum op volksinitiatief?
 • Hoe staat het ondertussen met de invoering van het bindend referendum in ons land?
 • Vervolg direct democratische elementen in de toekomstige Europese grondwet
 • Art 34 European citizens' legislation.
 • Inhoud Witte Werf lente 2003

Wit Bericht 12-04-2003

 • Welk Europa willen wij?
 • Petitie en oproep voor een Europees referendum
 • Direct democratische elementen in de toekomstige Europese grondwet
 • Jean-Luc Dehaene is niet onder de indruk.
 • Burgerschap en democratie creëren in Europa. -- Citoyenneté et démocratie en Europe
 • Voices of Europe - België bengelt aan de staart wat directe democratie betreft.
 • Een volksraadpleging in Ieper over een nieuw systeem van afvalophaling.|outline
 • Korte berichten

Erc-petitie-rv 08-03-2003

Wit Bericht 09-02-2003

 • Britten willen referendum over de oorlog
 • Geen bevoogding, geen "verrijkte participatieve democratie" maar volkssoevereiniteit.
 • Directe democratie in Zwitserland
 • Geschiedenis
 • Democratische beweging
 • Instrumenten
 • Referendumpraktijk

Wit Bericht 25-01-2003

 • Amsterdamse burger wil zelf burgemeester kiezen
 • Wereldwijd onderzoek: "democratie" niet democratisch volgens meeste burgers, en 'volks'vertegenwoordiging niet te vertrouwen
 • Eerste Zwitsers referendum met internet-stemmogelijkheid
 • Perspectieven voor het volksreferendum in België lichtjes verbeterd

Wit Bericht 19-01-2003

 • Een presentatie van de directe democratie
 • Europa-wijde Referendum Campagne gelanceerd op de Internationale Bratislava Conferentie
 • Bal in het kamp van de Gentenaars
 • Verslag Sociaal Forum in België

Wit Bericht 02-01-2003

Wit Bericht 29-12-2002

sfib verslag 21-9-2002

Wit Bericht 11-09-2002

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden