Kanaaleilandje houdt in 2011 referendum over democratie

Het parlement van het Kanaaleilandje Sark heeft voor een referendum gestemd over het invoeren van de democratie. Sark wordt beschouwd als de laatste feodale staat van Europa.

Het referendum is echter pas voor 2011 gepland, wellicht omdat democratie niet te bruusk kan worden ingevoerd op het eilandje voor de Franse kust van Normandië. Tot vandaag bestaat het parlement van Sark (Sercq in het Frans) uit 52 leden: veertig 'tenants', eigenaars van gronden die teruggaan naar de veertig oorspronkelijke families op het eiland, en twaalf 'concierges', de verkozen vertegenwoordigers die geen gronden bezitten.

Het parlement heeft nu beslist om een referendum te houden, waarbij aan de 600 bewoners (cijfers schommelen tussen 610 en 627) gevraagd wordt of ze willen dat het parlement in de toekomst volledig wordt verkozen volgens elders geldende parlementair-democratische principes. De kans bestaat dus ook nog dat de bevolking van Sark dit afwijst.

Het parlement heeft wel al gestemd voor een overgangsperiode, waarin de samenstelling aangepast zal worden. Vanaf 2008 zal het parlement maximaal uit 28 leden bestaan: 16 'tenants' en 12 'concierges', waarbij dus de meerderheid nog altijd bij de grootgrondbezitters ligt.

Sark maakt deel uit van de Kanaaleilanden, waarvan Jersey en Guernsey wellicht het bekendst zijn. De eilandengroep behoort niet tot Groot-Brittannië, maar is autonoom bezit van de Britse kroon. Ze zijn wel zelfstandige leden van het Britse Gemenebest en geassocieerd lid van de Europese Unie. Sark, 5 vierkante kilometer groot, werd net door die EU trouwens gedwongen tot de invoering van de democratie omdat de huidige wetgeving strijdig is met de rechten van de mens.

Aan het hoofd van Sark staat de 'seigneur' en die houdt er een feodaal bestuur op na. Veel eigen wetten, vooral dan met betrekking op het erfrecht en de macht van de 'seigneur', zijn ongewijzigd sinds de aanname door koningin Elizabeth I in 1565. Internationale verdragen en de EU-regelgeving vormen een bedreiging voor de feodale bestuursvorm op Sark, die als ondemocratisch wordt aangemerkt. In 2011 zal men weten of de bewoners van Sark dat ook vinden.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden