Kandidatenbevraging - Formulier voor gemeenteraadskandidaten | Meer Democratie

Kandidatenbevraging - Formulier voor gemeenteraadskandidaten

Beste gemeenteraadskandidaat, 

Naar aanloop van de lokale verkiezingen van 14 oktober organiseert Meer Democratie VZW een grote kandidatenbevraging. We verzoeken u - indien verkozen - zich te engageren voor 3 concrete voorstellen, die de lokale democratie bevorderen. Verder kunt u ook een eigen voorstel formuleren. Gemeenten zijn immers vrij om hun burgers zeggenschap te geven, mits de uitkomst niet formeel bindend is. De resultaten worden gepubliceerd via de media, mailings aan onze achterban van 50.000 abonnees, sociale media en op deze website.

Bent u lijsttrekker? Dan is het mogelijk om dit formulier in te vullen namens alle kandidaten op uw lijst (zie keuze onderaan).
 

Ja, ik ben kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik engageer mij om mij naar beste vermogen in te zetten voor één of meer van de volgende voorstellen:
 

Mijn eigen initiatief

Ik formuleer hieronder in maximaal 150 woorden mijn eigen voorstel voor verbetering van de lokale democratie, en beloof mij in te zetten voor de realisering hiervan.