Laat het volk beslissen via referenda. Daarom, maak referenda grondwettelijk mogelijk!

Wij,  

bezorgde Belgische burgers  

constateren  

steeds grotere maatschappelijke onvrede en onlusten (gele hesjes, klimaatprotesten, enz) waaruit blijkt dat ons representatief systeem en het partijenstelsel geen antwoord bieden op de behoeftes van de burgers  

en verzoeken  

onze politici om een instrument in te voeren dat ons, burgers, toelaat zélf wetten voor te stellen, wetgeving te wijzigen en/of oneerlijke wetten af te voeren. Dit instrument is het referendum, het bindend referendum op burgerinitiatief. Zonder referendum staat het volk machteloos. Referenda zijn de snelste, meest eenvoudige en efficiëntste manier om het democratisch tekort en de huidige, dringende maatschappelijke problemen (klimaat, taxering, energie, migratie, ...) die hiermee samengaan aan te pakken.

Wij roepen het parlement op het bindende referendum op burgerinitiatief grondwettelijk mogelijk te maken.

 

P.S. Indien u twijfelt of u het formulier reeds ingevuld heeft, gelieve uw naam nogmaals in te vullen, de gegevens krijgen dan een update.

 

Vul gegevens in aub
Petitie maak referenda grondwettelijk mogelijk
Bij het indienen van dit formulier bevestig ik dat ik 16 jaar of ouder ben, en dat ik de privacyverklaring gelezen heb en goedgekeurd.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden