Laat het volk beslissen via referenda. Daarom, maak referenda grondwettelijk mogelijk! | Meer Democratie

Laat het volk beslissen via referenda. Daarom, maak referenda grondwettelijk mogelijk!

Wij,  

bezorgde Belgische burgers  

constateren  

steeds grotere maatschappelijke onvrede en onlusten (gele hesjes, klimaatprotesten, enz) waaruit blijkt dat ons representatief systeem en het partijenstelsel geen antwoord bieden op de behoeftes van de burgers  

en verzoeken  

onze politici om een instrument in te voeren dat ons, burgers, toelaat zélf wetten voor te stellen, wetgeving te wijzigen en/of oneerlijke wetten af te voeren. Dit instrument is het referendum, het bindend referendum op burgerinitiatief. Zonder referendum staat het volk machteloos. Referenda zijn de snelste, meest eenvoudige en efficiëntste manier om het democratisch tekort en de huidige, dringende maatschappelijke problemen (klimaat, taxering, energie, migratie, ...) die hiermee samengaan aan te pakken.

Wij roepen het parlement op het bindende referendum op burgerinitiatief grondwettelijk mogelijk te maken.

 

P.S. Indien u twijfelt of u het formulier reeds ingevuld heeft, gelieve uw naam nogmaals in te vullen, de gegevens krijgen dan een update.

 

Vul gegevens in aub
Petitie maak referenda grondwettelijk mogelijk