Meer Democratie en partners starten petitie voor democratische hervorming EU

Als onderdeel van de campagne “Now the Citizens!” naar aanloop van de Europese verkiezingen van 23-26 mei, starten Meer Democratie en Europese zusterorganisaties een gezamenlijke petitie voor fundamentele democratische hervormingen van de Europese Unie.

Iedereen kan de petitie hier tekenen.

Burgers aan zet

“De democratische problemen van de Europese Unie zijn enorm.

De EU eigende zich steeds meer taken en bevoegdheden toe, maar de democatie bleef achter.
Over de belangrijkste zaken, zoals de Europese verdragen, wordt thans achter gesloten deuren besloten.
Lobbyisten en deelbelangen hebben té veel macht.
Burgers staan werkelijk machteloos.

"Er moet verandering komen. Wij vinden dat de burgers daarbij het eerste en het laatste woord moeten hebben”, zegt Bert Penninckx, voorzitter van Meer Democratie.

David Joëts, campagnemanager treedt hem bij: “Wij willen daarom dat er door loting samengestelde burgertoppen worden gehouden over de democratische toekomst van Europa. De uitkomsten moeten voorgelegd worden aan de hele bevolking middels referenda.”

Kandidatenbevraging

Naast de petitie, gericht aan burgers, worden ook de kandidaten voor het Europees Parlement gecontacteerd met het dringende verzoek tot een engagementsverklaring.
Inmiddels hebben 170 – meestal verkiesbare kandidaten – dat gedaan.
60 maatschappelijke organisaties tekenden tot dusver de open brief aan de kandidaten.

Teken de petitie 
Bekijk welke kandidaten steun hebben beloofd 
Lees de open brief en organisaties die tot dusver hebben getekend

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden