Meer Democratie: nieuwe beweging voor democratische vernieuwing in Vlaanderen en België | Meer Democratie

Meer Democratie: nieuwe beweging voor democratische vernieuwing in Vlaanderen en België

Vandaag is het officieel: de oprichting van Meer Democratie VZW, een beweging die zich inzet voor fundamentele verdieping en verbetering van de democratie. “We leven nu in een particratie, niet in een democratie. Dat moet veranderen”, stelt voorzitter Bert Penninckx. “We roepen actieve burgers op zich bij ons aan te sluiten.”

Publiekscampagnes

“Wij gaan campagnes voeren voor invoering van het bindende referendum op initiatief van de burger, een eerlijk kiesstelsel waarbij de volksvertegenwoordigers ook echt het volk vertegenwoordigen, voor direct gekozen bestuurders, en meer”, aldus Penninckx. “Het is tijd dat burgers zich verenigen en actief hun rechten opeisen. We kunnen niet langer wachten op de politici.”

Terugdringen van de particratie

“De politieke partijen domineren momenteel alle aspecten van het politieke leven in België. Ze laten de burgers nauwelijks  aan het woord, dwingen de parlementariërs in een keurslijf en verdelen onderling de banen in het openbaar bestuur. Wij willen dit graag anders”, meldt projectleider David Joëts.

Voorganger

Meer Democratie komt voort uit Democratie.nu. Deze organisatie richtte zich vooral op het bindend referendum op volksinitiatief. “Meer Democratie heeft een bredere doelstelling. Het referendum blijft onze topprioriteit, maar we zetten ons bijvoorbeeld ook in voor het tegengaan van partijpolitieke benoemingen in het openbaar bestuur, meer mogelijkheden voor petities en burgerinitiatieven en eerlijke regels voor partijfinanciering.”