Moderatie petitie.be

Met heel veel trots hebben we, vanuit Meer Democratie, het project petitie.be in het leven geroepen. Dit digitaal portaal zorgt ervoor dat betrokken mensen, uit alle lagen van de bevolking, op een laagdrempelige manier thema’s kunnen aankaarten, initiatieven kunnen nemen en petities kunnen starten.

Onpartijdig én neutraal

Petitie.be wordt geprijsd voor haar onpartijdige houding en neutrale moderatie. Dat is heuglijk nieuws. Maar er zouden nog meer jonge mensen en initiatieven kunnen geholpen worden met democratische en maatschappelijk verantwoorde initiatieven. Daarvoor is het van uiterst belang dat de huidige moderatie kan uitgebreid worden. Voor een optimale werking dienen er ook meer leraren opgeleid te worden.

Ook zijn een aantal technische verbeteringen noodzakelijk. Zo kunnen we het petitiesysteem gebruiksvriendelijker maken en beter laten aansluiten met de verificatiesystemen van de overheid.

Toch hebben we ondertussen al flink geïnvesteerd in het systeem. We hebben de gebruiksvriendelijkheid al fel verbeterd voor zowel de burgers als de moderatoren. Ook hebben we een laagdrempelige website gecreëerd voor het ondertekenen van petities van de overheid. Op dit moment beschikken we over twee moderatoren die eenvoudig toezichtwerk kunnen verrichten.

Het doel is om dit project nog meer te professionaliseren om nog meer burgers te kunnen betrekken bij het aanpakken van maatschappelijk problemen.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden