Moet berichtgeving waar zijn?

In P-Magazine (09.10.2002) verscheen een interview met politicoloog Luc Huyse. Daaruit de volgende passage:

P-Magazine: In de VS hebben online referenda er in bepaalde staten toe geleid dat de evolutietheorie niet meer mag worden onderwezen.

Huyse: Je kunt daarmee de gekste resultaten krijgen. Ik ben niet tegen het sporadisch raadplegen van de bevolking – wat zeker op lokaal vlak zinvol kan zijn – mits een aantal voorwaarden. De vraagstelling moet verantwoord zijn en de informatieverstrekking objectief. Kunt u zich voorstellen wat een referendumdemocratie in Italië zou betekenen waar premier Berlusconi tachtig procent van de audiovisuele media in handen heeft en niet van plan lijkt die af te staan? Dan kun je de mensen laten zeggen wat je wil.

Het Berlusconi-argument van Huyse kan natuurlijk evengoed ingebracht worden tegen de representatieve verkiezingen in Italië. Maar er is nog iets anders. Zowel Luc Huyse als de journalist van P-Magazine (Wim Swinnen) lijken het roerend eens te zijn over twee beweringen: (a) Er bestaan in bepaalde VS-staten online referenda, en (b) via die online referenda werd in sommige staten evolutieonderwijs verboden. Ik informeerde bij Swinnen en Huyse naar hun bronnen. Swinnen verwees naar een artikel van Luc Huyse in De Morgen (04.11.2000), waarin laatstgenoemde schreef: 'Niet voor niets is erop gewezen dat langs de weg van 'electronic voting' in de VS wetten zijn ontstaan die het verbod invoeren om de evolutietheorie te onderwijzen (...).' Luc Huyse liet mij weten dat hij niet meer wist waar hij zijn informatie vandaan had gehaald.

Dane Waters van het Initiative & Referendum Institute bevestigde tegenover mij wat ik al dacht: online referenda bestaan in de VS nergens. Die bewering van Huyse (door Swinnen zonder controle overgenomen) is een kwakkel. Maar is er ooit een klassiek referendum geweest dat leidde tot verbod van evolutieonderwijs? Ook daar had Dane Waters nooit van gehoord. Ik heb het internet afgezocht. Niets te vinden. Maar je vindt wel wat anders. Er zijn wél een reeks parlementaire initiatieven geweest gericht tegen evolutieonderricht. In Tennessee, Oklahoma, Mississippi en Florida keurden de deelstaatparlementen in de jaren twintig zulke wetten goed. In Tennessee leidde dit dan tot de bekende 'monkey trial' tegen de leraar John Scopes. Een recent voorbeeld van een (veel milder) parlementair initiatief vinden we in Michigan (House Bill No. 4382).

Natuurlijk zal Huyse nooit zeggen dat je via parlementaire besluitvorming 'de gekste resultaten' kunt krijgen. Het doel van dit soort tirades is immers om de invoering van de democratie in België af te blokken. Om het volk onmondig te houden. En bij dit belangrijk streven moet men zich niet laten hinderen door zoiets onnozels als de waarheid.

 

Jos Verhulst

Zie ook: 

http://hollandsentinel.com/login.shtml?orq:http://www.hollandsentinel.com/stories/031801/loc_0318010001.shtml

http://xroads.virginia.edu/~UG97/inherit/1925home.html 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden