my-vote.be

My-vote.be is ons internetplatform waarmee we burgerbevragingen lanceren met de elektronische identiteitskaart.  Het platform is daardoor tevens geschikt voor volksraadplegingen door gemeenten, provincies of gewesten.

Kiesgeheim - privacyverklaring

1. Er worden geen persoonsgegevens (rijksregisternummer, naam, adres, geboortedatum) opgeslagen.

2. Enkel het postnummer wordt opgeslagen om te kunnen filteren op gemeente.

3. Er wordt opgeslagen of de kiezer op het moment van de stemming meerderjarig is, zijnde ja of nee (dus geen geboortedatum!).

4. Het chipnummer van de elektronische identiteitskaart wordt geëncrypteerd opgeslagen, wat dubbel stemmen onmogelijk maakt. Wij verklaren formeel dat onze beheerder(s) hiermee de identiteit van de kiezer niet kan (kunnen) achterhalen.

Gebruiksvoorwaarden

1. Crowdsourcing: wij verzoeken de organisatoren om de gekozen onderwerpen zo veel mogelijk door de bevolking te laten bepalen.

2. Burgerpanels: wij vragen ook om de opmaak van de voorgelegde vragen en de keuzemogelijkheden toe te vertrouwen aan een redactie van gelote burgers (minimaal tien).

3. Als organisator krijgt u toegang tot de backend, wat u toelaat het aantal deelnemers en de resultaten op te volgen. Het is verboden resultaten publiek bekend te maken vooraleer de volksraadpleging is afgelopen.

4. Indien u als organisator een deurwaarder inschakelt om het juiste verloop te laten vaststellen, krijgt deze leestoegang tot de database teneinde de resultaten rechtstreeks te kunnen volgen.

5. Er worden geen resultaten uit de database geëxporteerd.

Prijs

Overheden betalen een kostprijs van € 0,02 per deelnemer. Dit laat ons toe om zélf de kosten te dekken (van de externe partner die waakt over de authenticatie van deelnemende eID-kaarten).

Contact

myvote@meerdemocratie.be

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden