my-vote.be | Meer Democratie

my-vote.be

My-vote.be is ons internetplatform waarmee we volksraadplegingen lanceren met de electronische identiteitskaart. Zo voorkomen we dubbel stemmen.  Dit maakt ons platform tevens geschikt voor officiële volksraadplegingen.

Kiesgeheim - privacyverklaring

1. Er worden geen persoonsgegevens (rijksregisternummer, naam, adres, geboortedatum) opgeslagen

2. Enkel het postnummer wordt opgeslagen om te kunnen filteren op gemeente

3. Er wordt opgeslagen of de kiezer op het moment van de stemming meerderjarig is, zijnde ja of nee (dus geen geboortedatum!)

4. De chipnummer van de electronische identiteitskaart wordt geëncrypteerd opgeslagen, wat dubbel stemmen onmogelijk maakt. Wij verklaren formeel dat onze beheerder(s) hiermee de identiteit van de kiezer niet kunnen achterhalen

Gebruiksvoorwaarden

1. Crowd sourcing: wij verzoeken de organisatoren om de gekozen onderwerpen zoveel mogelijk door de bevolking te laten bepalen

2. Burgerpanels: wij vragen ook om de opmaak van de voorgelegde vragen en de keuzemogelijkheden toe te vertrouwen aan een redactie van gelote burgers (minimum 10) 

3. Als organisator krijgt u toegang tot de backend wat u toelaat het aantal deelnemers en de resultaten op te volgen.  Het is verboden resultaten publiek bekend te maken vooraleer de volksraadpleging is afgelopen

4. Indien u als organisator een deurwaarder inschakelt om het juiste verloop te laten vaststellen, krijgt deze leestoegang tot de database ten einde de resultaten rechtstreeks te kunnen volgen

5. Er worden geen resultaten uit de database geëxporteerd

Prijs

Verenigingen en politieke partijen zonder betaalde mandatarissen maken gratis gebruik van het platform. Overheden en politieke partijen met betaalde mandatarissen betalen een kostprijs van € 0,02 per deelnemer. Dit laat ons toe om zélf de kosten te dekken (van de externe partner die waakt over de authenticatie van deelnemende eID-kaarten)

Contact

Neem contact op met onze beheerder: yves.bruggeman@telenet.be