N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover : “Democratie mag geen loterij worden”

De staatshervorming die de regering De Croo gaat voorbereiden mag geen voorwendsel zijn om de parlementaire democratie te omzeilen door een loterijsysteem. Daarvoor waarschuwde N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover woensdag tijdens het debat in de Kamercommissie Grondwet, waar de beleidsverklaring van de ministers voor Institutionele Hervormingen op het programma stond. “Ik heb meer vertrouwen in een orgaan dat door burgers wordt gekozen dan in een panel van burgers dat door het lot wordt aangeduid”, zei De Roover, die daar aan toevoegde dat hij niet wil dat democratie wordt vervangen door een “lotocratie”.

Bron: BELGA voor Het Nieuwsblad 25-11-2020

Dit is een typisch particratisch argument dat echter logisch inconsistent is, want wanneer de loting goed is uitgevoerd bevolkt dit “burgerparlement” mensen die representatief zijn voor gans de bevolking, jongeren, de civiele samenleving, experten en lokale autoriteiten...Indien deze gelote burgers, onbekwaam zijn om direct te oordelen, is de bevolking a fortiori ook onbekwaam om bekwame ‘vertegenwoordigers’ te kiezen.

Democratische wetsproductie vereist dus (in positieve zin) de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief (zonder beperking inzake onderwerp) en (in negatieve zin) de uitschakeling van de particratie (bv. via de invoering van een gelote volksvertegenwoordiging die beslist via geheime stemming). En dan krijg je een democratie waar “de keuze van het volk wordt gerespecteerd”.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden