Nederland introduceert Burgerinitiatief | Meer Democratie

Nederland introduceert Burgerinitiatief

Vandaag (7 februari 2006) heeft de Tweede Kamer in Nederland het recht op Burgerinitiatief op nationaal niveau ingevoerd.
Het gaat louter om een initiatief: er volgt geen referendum als het parlement het voorstel verwerpt. Zelfs de conservatieve partijen hebben de invoering gesteund. Tijdens de onderhandelingen hebben ze wel verschillende amendementen kunnen aanbrengen aan het ontwerp. Die amendementen hebben het nieuwe instrument erg verzwakt.

De details

  • 40.000 handtekeningen (oorspronkelijk voorstel: 15.000) van de kiesgerechtigden voor het nationaal parlement.
  • Vrije handtekeningeninzameling.
  • Volgende onderwerpen zijn uitgesloten: belastingen, de begroting, voorstellen die de Grondwet of de 'publieke moraal' schenden.

De volgende regels zijn het gevolg van de amendementen

  • Het parlement zal geval per geval bekijken of de indieners hun voorstel kunnen verdedigen in het Parlement, dus ze hebben geen gelijke kans.
  • Er kan gedurende twee jaar geen Burgerinitiatief zijn over een onderwerp eens het parlement het behandeld heeft.
  • Na twee jaar zal het instrument geëvalueerd worden. Het parlement heeft daar zes maanden de tijd voor; gedurende die periode kan er geen Burgerinitiatief zijn.