Nieuwe partij wil burger bij politiek betrekken

BRASSCHAAT - De Brasschatenaren Jan Sevenhans en Paul Nollen hebben een nieuwe politieke partij opgericht. Met de 'Partij van de Brave Burger' willen ze iedereen via het internet actief laten deelnemen aan de politiek.

Jan Sevenhans was jarenlang actief in buurtvereniging Ter Streke de Vorsche Kwaekt. Deze vereniging bracht de buurtbewoners rond de Prins Kavellei samen in hun strijd tegen de wateroverlast. Sevenhans waagde zich in 2006 ook al aan politiek. Hij richtte toen de Partij van de Burger op, die later opging in Groen!

 

Internetpolls

Paul Nollen komt uit de Vivant-beweging. 'Het is daar dat ik vijftien jaar geleden het begrip directe democratie heb leren kennen, althans de filosofie. Met de Partij van de Brave Burger houden we ons nu met de technische kant ervan bezig', vertelt hij.

Via 'Digitale Directe Democratie' willen Sevenhans en Nollen een direct-democratisch systeem uitbouwen. 'We willen iedereen via het internet laten deelnemen aan de politiek. Kranten leggen hun lezers voortdurend vragen en polls voor. Wat kranten kunnen, kan de politiek ook. Wanneer je de burgers actief laat deelnemen aan de politiek, zullen zij er vanzelf meer interesse in krijgen', meent Sevenhans, die voorzitter van de nieuwe partij is. 'Met een EID-kaartlezer kunnen de stemmingen gecontroleerd en beveiligd gebeuren', voegt Nollen eraan toe.

De Partij van de Brave Burger wil tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen in zo veel mogelijk gemeenten opkomen. 'We tellen ondertussen al 245 leden, waaronder meer dan 150 bestuursleden. Vorige week is in Wallonië een zusterpartij opgestart, 'le Parti pour Citoyens Sages', zegt Sevenhans.

Het woord 'programma' willen de heren niet in de mond nemen. 'Omdat elke burger voorstellen kan doen', stelt Nollen.

 

Taalgrens herzien

Zelf heeft de voorzitter al een aantal voorstellen gelanceerd. Het herzien van de belastingen is er een van. 'Vandaag worden belastingen geheven op inkomsten, die aangegeven worden. Wie zijn inkomsten eerlijk aangeeft, wordt gestraft voor zijn eerlijkheid en voor zijn werk. In plaats van inkomsten te belasten, zou men beter de uitgaven belasten.' Het begrip 'taalgrens' zou volgens de voorzitter ook snel opgelost zijn in een digitale directe democratie. 'Met één vraag voor alle Belgen, namelijk ben je Belg, Vlaming of Waal? Iedereen moet één bolletje kleuren. Gemeenten met een meerderheid Belgische stemmen blijven Belgische gemeenten, gemeenten met een Vlaamse meerderheid worden dan Vlaamse gemeenten en gemeenten met vooral Waalse bolletjes worden Waalse gemeenten.'

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden