Nieuws | Meer Democratie

Nieuws

04-01-2019
Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter,   Tijdens de laatste gemeenteraads- en provinciale verkiezingen heeft de toenemende ontgoocheling in onze politieke instellingen ertoe geleid dat...
04-01-2019
uitnodiging seminaries 'Welke Grondwet na 2019'? Hoewel niet de burgers (wél politicologen) worden geconsulteerd, herinneren we u graag aan het volgende evenement: Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij...
17-12-2018
Als onderdeel van haar campagne rond de lokale verkiezingen ontwikkelde Meer Democratie vzw drie modelreglementen voor de implementatie van respectievelijk het petitierecht, het initiatiefstelsel en...
13-12-2018
Marrakesh en partijtucht   De regeringscrisis naar aanleiding van het migratiepact legt de vinger misschien duidelijker dan ooit op de politieke wonde. De ene “ploeg” keurt het migratiepact als één...
Start een petitie op!
13-12-2018
Tijdens onze kandidatenbevraging naar aanloop van de laatste gemeenteraadsverkiezingen schaarden niet minder dan 5.433 kandidaten zich achter onze drie plannen voor democratische vernieuwing in de...
26-11-2018
Politici warm maken voor méér democratie: dat is onze topprioriteit. Daarom startte Meer Democratie vzw naar aanleiding van de lokale verkiezingen van 14 oktober een grote kandidatenbevraging. Wij...
13-11-2018
16 december 2018 - Brussel - tweede burgermeeting/brainstorm moment sinds de lokale verkiezingen. Burgerlijsten en burgerbewegingen komen samen en samen gaan we na wat we als groep kunnen betekenen...
13-11-2018
Onze kandidatenbevraging naar aanleiding van de lokale verkiezingen werd een knaller. Maar liefst ruim 5.432 gemeenteraadskandidaten uit 180 Vlaamse gemeenten beloofden werk te maken van onze plannen...
Start een petitie op!
22-10-2018
Wij,   bezorgde Belgische burgers   constateren   steeds grotere maatschappelijke onvrede en onlusten (gele hesjes, klimaatprotesten, enz) waaruit blijkt dat ons representatief systeem en het...
22-10-2018
Hier komt info + link naar de nieuwe petitie Art. 33    
13-10-2018
De kandidatenbevraging naar aanleiding van de lokale verkiezingen is een knaller. Meer dan 5400 gemeenteraadskandidaten uit 179 Vlaamse gemeenten beloven werk te maken van méér burgerdemocratie! Hoe ...
26-09-2018
In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 is Meer Democratie een kandidatenbevraging gestart. Alle gemeenteraadskandidaten worden om steun gevraagd voor drie concrete voorstellen...
15-08-2018
Vandaag is het officieel: de oprichting van Meer Democratie VZW, een beweging die zich inzet voor fundamentele verdieping en verbetering van de democratie. “We leven nu in een particratie, niet in...
20-05-2018
Op regionaal/Vlaams niveau engageert men zich voor de wettelijke implementatie van het (consultatieve) referendum; een meer burgervriendelijke petitiewetgeving en het burgerbudget. Ook hier kan men...