Omdat een andere politiek nodig is

Het Vlaams Parlement stemt de Europese grondwet. In alle stilte. Zonder referendum. Zij kijken niet naar rechts, maar eisen werk en democratie.
 
Vandaag (08.02.2006) stemt het Vlaams Parlement de Europese grondwet. In alle stilte. Zonder referendum. Terwijl de bevolking meer dan ooit zijn zeg wil over Europa. Daarmee kan België een Verdrag ondertekenen waarvan iedereen zegt dat het dood is.
Europese leiders wilden het neoliberale beleid in een grondwet verankeren. Maar vonden de bevolking op hun weg. Niet alleen in Frankrijk en Nederland. Steeds meer mensen keren de rug naar een beleid zonder uitzicht op werk en democratie bleek duidelijk in de strijd tegen het generatiepact, het nationale luik in het Europees beleid: voor langer werken, zonder perspectief op werk voor de jeugd. Op enkele Franstaligen na stemden alle verkozenen voor dit pact. Tegen de wens van gemeenschappelijk vakbondsfront in. Omdat ik met Georges Debunne en Lode Van Outrive als enige in het Vlaamse Parlement een democratische stem tegen Europese grondwet heb vertolkt, en omdat we worden gecontacteerd door honderden mensen, vakbonders, politieke militanten, mannen en vrouwen van basis, uit noord en zuid in het land, werken wij aan de uitbouw van initiatiefcomité.

Omdat een andere politiek nodig is.
Het Agustaschandaal heb ik op uitdrukkelijke vraag van Louis Tobback krachtig mee de oproep gelanceerd: 'de SP is nodig' om 'uw sociale zekerheid' veilig te stellen. Tien jaar later, na de EU-grondwet en het generatiepact, keren duizenden werkers burgers de rug, niet alleen naar de SP.A en de PS, maar naar de traditionele politiek in het algemeen. Zij kijken niet naar rechts, maar eisen werk en democratie. Zonder de rug te keren naar het neoliberaal beleid blijft hun vraag onbeantwoord. Hen hand reiken vereist een politieke vertegenwoordiging van het volk, los van traditionele partijen.

Jef Sleeckx, 8 februari
Reacties welkom: Jef Sleeckx, Vinkenstraat 7, 2400 Mol, 014 31 41 00, sleeckx.jef@skynet.be

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden