Nieuw Europees netwerk voor directe democratie verbindt 19 landen

Persbericht 14.11.2000 WIT voor directe democratie - www.nddie.org

Afgelopen weekend werd in München de eerste conferentie gehouden van het onlangs opgerichte Network for Direct Democracy in Europe (NDDIE). Uit bezorgdheid voor het democratische gat in Europa kwamen zestig activisten bijeen van groepen uit negentien landen die zich inzetten voor invoering van het referendum en het volksinitiatief. Stappen werden gezet voor een systeem van wederzijdse ondersteuning en voor het ontwikkelen van een directedemocratiebeweging op EU-niveau.

Het doel van het NDDIE is wederzijdse ondersteuning van bewegingen voor directe democratie met kennis, vaardigheden, ervaring en contacten. Dit is vooral van belang omdat de laatste jaren nieuwe bewegingen voor directe democratie zijn ontstaan in bijna alle Europese landen. Zij kunnen profiteren van de kennis en ervaring van een organisatie als Mehr Demokratie, die sinds 1988 aanzienlijke resultaten heeft geboekt, waaronder de invoering van een goed functionerend referendum en volksinitiatief op lokaal en deelstaatniveau in Beieren en Hamburg. Inmiddels heeft zij 2700 leden en een heel Duitsland omspannend netwerk van activisten. Binnen het NDDIE zijn expertteams opgezet om kennis en vaardigheden over te dragen aan de nationale bewegingen via het internet, handleidingen en workshops. Binnenkort start een Europese nieuwsbrief.

Behalve op de wederzijdse ondersteuning ging de conferentie in op de manier waarop een directedemocratiebeweging op EU-niveau zou kunnen functioneren. 'De Europese Unie lijdt aan een gebrek aan debat, transparantie en werkelijke invloed van burgers, en directe democratie vormt bij uitstek een medicijn tegen dergelijke kwalen', betoogde politicoloog en Zwitsers parlementslid Andreas Gross.

Voor veel activisten was het een bijzondere ervaring om in levenden lijve de personen te ontmoeten met wie zij reeds jaren nieuws en informatie uitwisselden via het internet. Speciale gasten van de conferentie waren, naast Gross, het Duitse voormalige parlementslid Gerald Häfner en de Amerikaanse voormalige senator Mike Gravel, allen warme voorstanders van directe democratie. De vertegenwoordigde landen waren België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Het NDDIE is politiek onafhankelijk en houdt zich niet met andere activiteiten dan directe democratie bezig.

'We zijn vastbesloten om in elk Europees land een beweging voor directe democratie op te richten', zegt NDDIE-coördinator Thomas Rupp. 'We geven niet op tot alle burgers van Europa het recht hebben verworven om direct te beslissen over belangrijke zaken.'

WIT voor directe democratie is een burgerbeweging die in 1995 werd opgericht in Antwerpen om de directe democratie (het wetgevend burgerinitiatief en het bindend referendum), complementair aan de vertegenwoordigende democratie, in België bekend te maken en via wetswijzigingen mogelijk te maken op alle bestuurlijke niveaus.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden