Directe democratie smaakt naar meer | Meer Democratie

Directe democratie smaakt naar meer

Een kleine week geleden trok Antwerpen naar de stembus om zich voor of tegen het BAM-tracé uit te spreken en vandaag staat er al een nieuwe volksraadpleging op de agenda. Op 20 december mogen de bewoners van Zwijndrecht naar de stembus trekken voor een volksraadpleging over het tracé van de Oosterweelverbinding op het grondgebied van hun gemeente.  Zij zullen ja of nee kunnen antwoorden op de vraag of ze het eens zijn met de aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht, zoals gepland in het project van de Oosterweelverbinding.

Het laatste woord over hét Oosterweelreferendum is dus nog niet gevallen, maar Roland Duchâtelet en Bea Hendrickx kijken alvast tevreden terug op het referendum van afgelopen zondag. 'Een opkomst van 35 procent toont aan dat het dossier de mensen wel degelijk beroerde', aldus Bea Hendrickx. 'Iedereen, ook niet-Antwerpenaren, heeft intussen wel een mening over de bewuste Lange Wapperbrug, heeft nagedacht over mobiliteit, en dus daarvoor alleen al is het een goede zaak geweest. Het referendum bracht een maatschappelijk debat op gang dat onze democratie alleen maar ten goede komt.'

'Het was sowieso een historische dag voor Antwerpen én Vlaanderen', voegt Vivant-voorzitter Roland Duchâtelet er nog aan toe. 'Het was de eerste keer dat jongeren van zestien en zeventien jaar deelnamen, dat in de belangrijkste stad van Vlaanderen een referendum werd gehouden en dat burgers vrijwillig mochten gaan stemmen; allemaal zaken waar wij als Vivant al tien jaar voor pleiten.'

Het Waasland maakt zich intussen ook op voor een nieuw initiatief tot organisatie van een volksraadpleging. W-eb, een burgerbeweging uit het Waasland die staat voor Wase Economische en Ecologische Belangen, pleit er voor 'een volwaardige verbindingsweg die de toekomst van de Waaslandhaven op langere termijn moet verzekeren', aldus initiatiefnemer Paul Schietekat.

Concreet gaat het om de ontsluiting van de Liefkenshoek en de afschaffing van de tol. De vragen die zij willen voorleggen in een referendum zijn 'Moet het verbindingstraject R2 (Liefkenshoektunnel - E17) bestaan uit een volwaardige infrastructuur met 2x2 rijstroken?' en 'Moet de tolheffing aan de Liefkenshoektunnel opgeheven worden?'.

De beweging zit nu nog in een beginfase, maar voor het einde van het jaar willen ze voldoende handtekeningen verzameld hebben en de procedure opstarten. Zo zorgen zij opnieuw voor een primeur; het zal de eerste maal zijn dat een beweging een project probeert te realiseren, eerder dan tegen te houden, door middel van een referendum.

http://democratie.nu/downloads/vivant.gif
Muurkrant, 23.10.2009