Persbericht: Platform Politieke Rechten

Lancering van het Platform Politieke Rechten

Het brengt burgers, organisaties en politieke partijen samen wat één punt betreft:

de manier van regeren hervormen door politieke rechten in te voeren.

Politieke rechten organiseren de wil van de burgers en brengen ze tot uiting; als belangrijkste ondersteuning van de democratie zijn ze de leidende hand van een regering.

Politieke rechten geven een heel andere draai aan de loop van wat er gebeurt! In Zwitserland, een land van grote verscheidenheid, functioneren ze sedert eeuwen!

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie op dinsdag 21 november om 10.30 uur.

Adres: Brasserie François, Place Saint-Aubain 3, 5000 Namen

Contact: 0498 0430 68

Aanwezig (o.a.): de Referendumpartij (B), DEMOCRATIE BELGIUM (W + Bru), Democratie.Nu (Vl), Mouvement Citoyens Libres (W), Wij Burgers (B), Gouvernement de Concordance (B), Petite Maison du Peuple (Bru)

 

Een goed gedocumenteerd persdossier zal aan de journalisten overhandigd worden.

Het Platform voor Politieke Rechten heeft als doelstelling de situatie volledig te veranderen en de manier van regeren te hervormen door politieke rechten in te voeren.

Politieke rechten gaan veel verder dan fundamentele rechten: hun doel is ertoe te komen op een objectieve manier te garanderen dat elk project van de politieke macht 'de trouwe en echte uitdrukking is van de wil van het volk', het volk is soeverein (cfr. Zwitserse Grondwet - artikel 34).

Twee werktuigen zijn de basis van politieke rechten:

 • Het recht op referendum: het recht voor de bevolking een project van de overheid aan te nemen of te verwerpen;
 • Het initiatiefrecht: het recht voor de burgers een project voor te stellen (het herzien van de Grondwet, een wet, ...).

Politieke rechten zijn de fundamenten van een ware democratie waar, noodzakelijk, de projecten van de overheid overeenkomen met de wil van de burgers.

In Zwitserland bestaan zij al eeuwen, op uitzonderlijke manier,  maar ze zijn praktisch onbekend bij ons. Dat zal zeker niet lang meer duren!

Er zijn wel veel vragen wat de praktijk betreft:

 • Mag de burger stemmen voor overheidsbeslissingen op verschillende niveaus?
 • Moet de burger stemmen voor alle beslissingen?
 • Hoe referenda en initiatieven in de praktijk organiseren?
 • Zal de burger te veel tijd moeten besteden aan stemmingen en aanwezigheid in amfitheaters?
 • Hoe kan de burger duidelijk zijn wil uiten wat een complex dossier betreft dat verschillende onderwerpen behandelt?
 • Welke zijn de voor- en nadelen van politieke rechten?
 • Is het de meerderheid van de bevolking die alle beslissingen neemt wat alle projecten van de gemeenschap betreft?
 • In welke mate kan het volk gemanipuleerd worden door belangengroepen?
 • Zou een gemeente, bijvoorbeeld door extreemrechts vergiftigd, racistische regels kunnen stemmen?
 • Enzovoorts

De persconferentie zal antwoorden op alle vragen die deze onderwerpen betreffen.

Gedurende de persconferentie zal ook de geschiedenis van de politieke rechten in België behandeld worden, evenals zekere vernieuwende politieke rechten zoals deze die de burger de mogelijkheid geven om de overheid te verplichten een wet in te voeren (Alain Lebrun, jurist) en de huidige petitie voor politieke rechten (Bruno Clerckx).

Politieke rechten organiseren en objectiveren de uitdrukking van wat de burgers willen.

Ze maken het gewelf van de democratie, ze leiden het bestuur.

Een oproep gaat naar alle burgers die de gang van zaken willen veranderen!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden