Meer Democratie start kandidatenbevraging voor lokale verkiezingen

In de aanloop naar de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 is Meer Democratie een kandidatenbevraging gestart. Alle gemeenteraadskandidaten worden om steun gevraagd voor drie concrete voorstellen voor democratische vernieuwing. Ze kunnen ook een eigen voorstel doen. De resultaten worden voor de verkiezingen gepubliceerd op onze website en via de media.

Kans voor politici

“Via deze kandidatenbevraging kunnen lokale politici laten zien dat zij echte democraten zijn”, zegt Bert Penninckx, voorzitter van Meer Democratie. “Burgers willen weten wat hun kandidaat-vertegenwoordigers van plan zijn met de inrichting van de lokale democratie. We roepen alle politieke partijen en kandidaten op om mee te doen.” Ook burgers kunnen bijdragen: met één druk op de knop sturen zij de kandidaten in hun gemeente een aanmoedingsmail.

De drie voorstellen

Meer Democratie zoekt steun voor de volgende 3 concrete voorstellen. Ten eerste een volwaardig petitierecht, inclusief spreekrecht voor burgers in de gemeenteraad, een lage handtekeningendrempel en een digitale handtekeningeninzameling. Ten tweede de invoering het initiatiefstelsel, waarbij de hele bevolking zich direct kan uitspreken over burgervoorstellen. De spelregels zorgen voor maximale uitwisseling en interactie tussen burgers en politici, en de gemeenteraad heeft het recht om bij een volksstemming een tegenvoorstel te formuleren. Ten derde burgerparticipatie bij de gemeentebegroting, waarbij het gemeentebestuur voorlichting geeft over de gemeentefinanciën en eventueel een bepaald percentage reserveert voor directe toewijzing door de burgers.

Ga hier direct naar de eindstand van de kandidatenbevraging.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden