N-VA slikt voorstel in

De N-VA moet zijn voorstel inslikken om in Vlaanderen een volksraadpleging te houden over de Europese grondwet. ... We willen eerst een samenwerkingsakkoord met alle parlementen van dit land over het subsidiariteitsprincipe.

Bart De Wever, voorzitter N-VA: 'We hebben ons voorstel afgetoetst binnen de meerderheid en het enthousiasme voor een volksraadpleging is erg klein. CD&V, SP.A en zelfs de VLD zijn tegen. Binnen de meerderheid bestaat de afspraak om geen voorstellen van decreet in te dienen die niet gesteund worden door die meerderheid.'

De Standaard 15.11.2005: 'Meenden jullie het echt? Of was het alleen om Spirit te plagen?'

BDW: 'We meenden het echt. Het had niets met Spirit te maken. We wilden hen niet nóg eens inpeperen dat ze federaal eerst voor een volksraadpleging waren en dan plots tegen.'

DS: 'Spirit veranderde van mening onder druk van de SP.A, zeiden jullie altijd. Jullie houden een voorstel in omdat CD&V tegen is. Wat is het verschil?'

BDW: 'Momentje. Wij dienen ons voorstel niet in omdat de hele meerderheid tegen is. Niet alleen onze kartelpartner dus. En omdat we de afspraken binnen de meerderheid nakomen. Zelfs de VLD dringt in Vlaanderen niet meer aan op een volksraadpleging over de Europese grondwet. De partij van Verhofstadt wil dat België snel de grondwet ratificeert. Zolang Vlaanderen dat niet doet, is de Belgische ratificatie niet rond.'

DS: 'Waar wacht Vlaanderen op?'

BDW: 'We willen eerst een samenwerkingsakkoord met alle parlementen van dit land over het subsidiariteitsprincipe. Het komt erop neer dat Vlaanderen zelf wil kunnen reageren bij Europa als het vindt dat Europa zich met zijn regelgeving op het terrein van de Vlaamse bevoegdheden begeeft. Anne-Marie Lizin (voorzitter van de Senaat, DS) wil dat de Senaat daar de eindverantwoordelijkheid draagt. En daar willen wij dan weer – en het hele Vlaamse Parlement eigenlijk – niet van weten.'

DS: 'Komt er iets in de plaats van de volksraadpleging in Vlaanderen?'

BDW: 'Ach. U weet hoe dat gaat. Ask for the moon en je krijgt de wereld. Er komt dus een resolutie die de Vlaamse regering oproept grondige informatiesessies te houden over de Europese grondwet.'

Commentaar van een belastingbetaler: 'Waaaw!! Een echte resolutie! Eindelijk! Informatiesessies: eindelijk!! Dat was nu juist waarop we zaten te wachten. Wat een geluk toch dat wij vertegenwoordigd worden door zulke fiere, beginselvaste kerels. Die zijn zeker hun geld waard.'

Op 22.11.2005 lezen we in De Standaard:
'De vertegenwoordigers van alle parlementen van ons land hebben bijna een akkoord bereikt over hun houding tegenover de Europese Unie. Het conflict ging over wat moet gebeuren als een parlement vindt dat een Europese wetgeving op de bevoegdheid komt van een parlement. De Senaat wilde daar een coördinerende rol in spelen. De kans dat die er komt, lijkt klein. Afgesproken werd dat elke assemblee die zich bevoegd acht inzake een EU-wetgevingsvoorstel, dat meedeelt aan de andere parlementen binnen een termijn van twee weken. Een regeling daarover is belangrijk, want het Vlaams Parlement wil de EU-grondwet niet ratificeren voor dit in kannen en kruiken is. Er zijn nog altijd enkele details waar de zeven parlementen het niet over eens zijn.' (bbd)

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden