Het complotdenken ondergraaft de democratie

Politicoloog Pierre-André Taguieff: 'Het complotdenken ondergraaft de democratie. Het zegt dat de democratie eigenlijk een 'cryptocratie' is, een oligarchie of een plutocratie die zich voordoet als een regime dat op de soevereiniteit van het volk berust. De democratie zou slechts een decor zijn dat de macht van het geld verbergt, de pers slechts het verlengstuk van die macht. De zichtbare politieke macht zou de onzichtbare macht van de samenzweerders en de manipulatoren verbergen. Het samenzweringsgeloof maakt brandhout van het democratische systeem. Het gaat ervan uit dat de waarheid altijd ergens anders ligt, achter de schermen of ondergronds.'

Citaat uit De Morgen van 12.11.2005 (Le Monde)

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden