Parlementaire illusies | Meer Democratie

Parlementaire illusies

Heeft het eigenlijk wel belang dat we onze volksvertegenwoordigers kunnen kiezen? Minister van staat Hugo Schiltz (De Standaard Magazine, 25.10.2002, p. 12) meent van niet:

“Het parlement is niet meer dan een schimmenspel. De echte politiek speelt zich in de regering af.”

 
Of in de woorden van prof. Hendrik Vuye:

“In het Belgische politieke bestel worden de beslissingen genomen door een politieke elite. De parlementen zullen vervolgens de elders genomen beslissingen registreren.”

Hier werd gelinkt naar deze tekst, die thans te vinden is – als hoofdstuk 4 – op de URL docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/boeken/levendedemocratie.pdf.

Het is een onmiskenbaar dubbelfeit: wij kunnen als burgers niet bepalen wie in het parlement terechtkomt, en wie in dat parlement terechtkomt neemt hoe dan ook enkel een schimmenrol waar, zonder echte wetgevende bevoegdheid. De opkomstplicht die in België nog steeds bestaat komt dus neer op een verplichting, ons door de politieke klasse opgelegd, om deel te nemen aan een uitgehold ritueel, dat alleen maar dient om de brutale machtsuitoefening door de elite van een democratisch gekleurd vijgenblad te voorzien. Wat een vernedering, waaraan wij om de paar jaar worden onderworpen!