Parlementaire illusies

Kunnen we zelf onze volksvertegenwoordigers kiezen? Bart Sturtewagen (De Standaard, 02.08.2002, p. 7) meent van niet:

'De illusie dat de burger meer greep krijgt op wie hem of haar vertegenwoordigt, kunnen we al opbergen. De lijststem is gehalveerd, maar het bikkelen, in alle partijen, over de lijstvorming wijst zeker niet op meer openheid. Bovendien krijgen we na de verkiezingen een stoelendans, die meer opvolgers dan ooit voorheen in het pluche zal doen belanden.'

'Nee, de kieshervorming dient andere belangen, in eerste instantie het breken van de lokale macht van CD&V. Als die macht niet evenredig is met de reële sterkte van die partij, is dat verdedigbaar. Maar niet als de kostprijs is dat de burger nog meer vervreemdt van de macht.'

 
Heeft het eigenlijk wel belang dat we onze volksvertegenwoordigers kunnen kiezen? Minister van staat Hugo Schiltz (De Standaard Magazine, 25.10.2002, p. 12) meent van niet:

'Het parlement is niet meer dan een schimmenspel. De echte politiek speelt zich in de regering af.'

 
Of in de woorden van prof. Hendrik Vuye:

'In het Belgische politieke bestel worden de beslissingen genomen door een politieke elite. De parlementen zullen vervolgens de elders genomen beslissingen registreren.'

Hier werd gelinkt naar deze tekst, die thans te vinden is – als hoofdstuk 4 – op de URL docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/boeken/levendedemocratie.pdf.

Het is een onmiskenbaar dubbelfeit: wij kunnen als burgers niet bepalen wie in het parlement terechtkomt, en wie in dat parlement terechtkomt, neemt hoe dan ook enkel een schimmenrol waar, zonder echte wetgevende bevoegdheid. De opkomstplicht die in België nog steeds bestaat, komt dus neer op een verplichting, ons door de politieke klasse opgelegd, om deel te nemen aan een uitgehold ritueel, dat alleen maar dient om de brutale machtsuitoefening door de elite van een democratisch gekleurd vijgenblad te voorzien. Wat een vernedering, waaraan wij om de paar jaar worden onderworpen!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden