Partijdige televisie

In vorige nummers van de Witte Werf hebben we reeds gewezen op het feit dat de grote meerderheid van de journalisten zichzelf als 'progressief' beschouwt.

Uit een onderzoek dat de Gentse universiteit begin dit jaar doorvoerde bleek, dat 73 procent van de journalisten SP.A-Spirit of Agalev wou stemmen (De Standaard 05.06.2003). Ook in Nederland werd onlangs vastgesteld dat bijna 80 procent van de journalisten op een linkse partij stemt (NRC-Handelsblad 08.05.2002).

Deze voorkeur heeft ook gevolgen voor de televisie-uitzendingen. Uit de antwoorden op de vraag die N-VA'er Kris Van Dijck stelde in het Vlaams Parlement blijkt dat vertegenwoordigers van de diverse Vlaamse partijen zeer ongelijk aan bod komen in de programma's die niet door de nieuwsdienst worden gemaakt. Het gaat dus om spelprogramma's, talkshows, infotainment en dergelijke, waarvan de productie door de VRT meestal wordt uitbesteed (genre De Laatste Show, Confidenties in Toscane, Aan Tafel, Tien voor Taal enzovoort). De twee partijen die in dit soort programma's verhoudingsgewijs het meest worden bevoordeeld, zijn dezelfde partijen die ook de voorkeur van de journalisten wegdragen: de SP.A (37% van de tv-optredens en programma's) en Agalev (18%). Voor de CD&V (24%) en de VLD (21%) ligt het aantal tv-optredens dichter bij hun stemmenaantal bij de laatste verkiezingen. De N-VA kwam in deze programma's slechts één keer aan bod, en het Vlaams Blok was volledig uitgesloten (Gazet van Antwerpen 30.09.2003, p. 4).

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden