Persbericht Democratie.nu | Meer Democratie

Persbericht Democratie.nu

WIT is dood, leve Democratie.nu!

Meer dan tien jaar geleden werd 'WIT voor directe democratie' opgericht. Het doel was de invoering van directe democratie (het BROV of Bindend Referendum Op Volksinitiatief) als 'aanvulling' op de huidige 'vertegenwoordigende' democratie. Na tien jaar ervaring en onderzoek blijkt het idee dat we in een democratie leven eenvoudigweg niet te kloppen. Die conclusie hebben we in een naamsverandering verwerkt. Democratie.nu zal tussen al het politieke gewoel van partijen, drukkingsgroepen, vakbonden en belangenverenigingen wijzen op de nadelen van het particratische systeem en de illusie dat we in een democratie leven keer op keer doorprikken.

De stelling dat we niet in een democratie maar in een particratie leven, is geen holle slogan als kritiek op enkele 'onvolmaaktheden' of 'particratische neigingen' van de democratie. Er is eenvoudigweg géén democratie. Dat is verder geen bijzonder nieuwe ontdekking. Zelfs de huidige premier heeft vroeger vaak genoeg beweerd dat we niet in een democratie maar in een particratie leven. De meeste mensen die dicht genoeg bij het politieke bedrijf betrokken zijn, weten ook wel dat de macht niet bij het volk, maar bij een kleine elite ligt. Die groep mensen heeft echter meestal belang bij de instandhouding van het huidige systeem of zijn er oprecht van overtuigd dat het de beste keuze is. De functie van Democratie.nu is dan ook dubbel. Enerzijds willen we aantonen dat het huidige particratische systeem (de formele én de informele machtsstructuren) simpelweg niet democratisch zijn, en dat de bewering dat we in een democratie leven niet klopt. Daarnaast willen we bewijzen dat – in tegenstelling tot wat de politieke en maatschappelijke elite denkt – democratie objectief béter werkt dan particratie. In de landen waar er vormen van democratie bestaan, is er heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar de gevolgen ervan. Die studies ontkrachten keer op keer de vooroordelen en clichés over democratie.

Meer info op www.democratie.nu