PERSBERICHT: Kan de democratie de Vlaamse politiek heroveren?

Democratie.Nu wil dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. De recente zesde staatshervorming – en de hiermee gepaard gaande grondwetswijziging – laat namelijk toe om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Nu zijn de gewestelijke parlementen aan de beurt: het is hun taak om uitvoeringswetgeving op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd.

Maar hier wringt het schoentje: de gewestelijke volksraadpleging werd niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen, waardoor dit grondwettelijke recht dode letter blijft. Democratie.Nu betreurt dat er tot op heden géén uitvoeringsdecreet werd uitgevaardigd (en dat in contrast met diverse aangeleverde Waalse voorstellen). Waarom gunt de huidige Vlaamse regering de bevolking dit grondwettelijk recht op inspraak niet? 

Democratie.Nu nam het initiatief en ontwierp zélf een uitvoeringsdecreet.

Een uitvoeringsbesluit voor het volk, door het volk

Kort na de bekendmaking van dit opzet werd de burgerbeweging door Groen gecontacteerd, die intussen ook zelf een uitvoeringsdecreet had opgesteld. Het groene voorstel is echter een initiatief van de oppositie. En oppositie-initiatieven zijn nu eenmaal – in ons huidige systeem van coalitievorming – zo goed als machteloos, wegens het mechanisme van stemmen volgens de partijrichtlijn.

De fractievoorzitters van de drie Vlaamse meerderheidspartijen werd verzocht om het besluitvormingsproces in te leiden. Siegfried Bracke (bestuurslid N-VA en ook voorzitter van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers) is bereid het uitvoeringsbesluit te bestuderen. Vlaams fractieleider Bart Somers (Open VLD) legt het uitvoeringsbesluit voor aan de coalitiepartners. Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps districtsschepen van Participatie Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), initiatiefnemer van de Antwerpse burgerbegroting, ontvangt Democratie.Nu heel binnenkort teneinde het voorstel te bespreken. CD&V reageerde op geen enkel verzoek.

Naast deze onrechtstreekse benadering via de volksvertegenwoordiging diende Democratie.Nu op 28 januari 2016 ook zélf een direct verzoekschrift in bij het parlement. Dit nodigt het Vlaams Parlement uit het verzoek te behandelen in de bevoegde commissie, desgewenst de vertegenwoordigers van Democratie.Nu te horen en het ontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, zodat het ter stemming kan worden gebracht in het Vlaams Parlement. Idealiter wordt het houden van een Vlaamse gewestelijke volksraadpleging nog mogelijk tijdens deze legislatuur. Democratie.Nu dient het voorstel in samen met een uitgebreide toelichting. Check zeker ook Democratie.Nu's uitvoeringsdecreet in een notendop!

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden