PERSBERICHT: Meer Democratie verzendt modelreglementen naar Vlaamse gemeentebesturen

Als onderdeel van haar campagne rond de lokale verkiezingen ontwikkelde Meer Democratie vzw drie modelreglementen voor de implementatie van respectievelijk het petitierecht, het initiatiefstelsel en de burgerbegroting. Deze werden verstuurd aan alle 587 gemeenteraadsleden die tijdens onze kandidatenbevraging steun beloofden voor de invoering van deze drie instrumenten.

'Door zelf modelverordeningen op te stellen, bieden we praktische hulp aan gemeenteraadsleden bij de realisatie van hun verkiezingsbeloften en voorkomen we dat deze instrumenten a priori worden uitgehold', zegt campagneleider David Joëts van Meer Democratie. 'Experts en juristen keken onze modelreglementen na op deugdelijkheid en effectiviteit.'

'We zetten nu alles op alles om deze modelreglementen ingevoerd te krijgen in zo veel mogelijk gemeenten. Als de politici die onze democratische pledge tekenden effectief de daad bij het woord voegen, zal dat de lokale democratie enorm boosten. En zo dichten we weer iets meer de diepe kloof die bestaat tussen politici en burgers', aldus Joëts.

 

Kandidatenbevraging

Tijdens haar kandidatenbevraging naar aanloop van de lokale verkiezingen beloofden 5.433 gemeenteraadskandidaten steun aan één of meer plannen voor lokale democratische vernieuwing. Van hen werden 587 kandidaten effectief verkozen.

 

Nieuwe beweging voor echte democratie

De beweging Meer Democratie vzw werd afgelopen zomer opgericht en komt op voor echte burgerdemocratie. 'Wij zetten ons in voor invoering van bindende referenda op burgerinitiatief, direct gekozen bestuurders, een eerlijk kiesstelsel en nog zo veel meer. We zullen nooit meedoen aan de verkiezingen en hebben geen eigen politieke agenda. Wij komen slechts op voor de democratische rechten van alle burgers', zegt Bert Penninckx, voorzitter van Meer Democratie.

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden