Persbericht van Democratie.Nu

- Democratie.Nu stelt een referendumprocedure voor die véél efficiënter is dan de huidige regeling;

- Het grote aantal handtekeningen en het niet-bindend karakter van de volksraadpleging heeft als gevolg dat de overheid inefficiënt werkt;

- Weldra nieuws in verband met een actie van Democratie.Nu op de Dag van de Democratie: 18.10.2009.

Na Gent en enkele andere kleinere steden en gemeenten is er een volksraadpleging in Antwerpen. Deze was blijkbaar nodig om onze vertegenwoordigers duidelijk te maken dat er ook met de burgers rekening moet worden gehouden, dat er meer naar de gezondheid gekeken moest worden en de belastinggelden veel beter gebruikt moeten worden. Allemaal aandachtspunten die de verantwoordelijke politici blijkbaar ontgaan zijn.

Bij zo'n zeldzame volksraadpleging ziet men toch telkens wederkerende fenomenen waar Democratie.Nu herhaaldelijk op gewezen heeft.

Ten eerste wordt het duidelijk dat directe democratie de efficiëntste, eerlijkste en goedkoopste besluitvormingsprocedure is. Het is immers de meerderheid van de bevolking die beslist en dus is er het minste ongenoegen. De belastinggelden van de burgers worden alzo het efficiëntst gebruikt en er wordt het meest naar een goede leefomgeving gekeken.

Het voorstel van Democratie.Nu maakt de huidige referendumprocedure nog efficiënter. Democratie.Nu voorziet namelijk een procedure in twee stappen. Bij de eerste stap zijn slechts een tiende van de benodigde handtekeningen nodig. Het voorstel van de initiatiefnemers wordt na het verzamelen van de benodigde handtekeningen voorgelegd aan de gemeenteraad of het parlement. Als de raad het burgerinitiatief goedkeurt, dan stopt het initiatief en wordt het voorstel een wet. De raad kan het voorstel ook aanpassen en tot een wet maken. Indien de raad het burgerinitiatief afkeurt of de initiatiefnemers vinden het aangepaste voorstel niet goed, dan gaan zij pas al de handtekeningen verzamelen.

Op deze wijze worden initiatieven en ongenoegens van de bevolking in een zeer vroeg stadium gesignaleerd en bespaart de gemeenschap op studies en zelfs op onnodige projecten en wetten die de burger schaden. Zo zou het goed mogelijk zijn dat de volksraadpleging niet nodig zou zijn geweest, omdat in een veel vroeger stadium – via de procedure die Democratie.Nu voorstelt – betere besluiten zijn genomen die overeenkomen met de wil van de burger.

Beeld u eens in welke gigantische besparingen er verkregen zouden worden indien dit voorstel mogelijk wordt. Het getuigt dus van een minachting ten opzichte van de burgers wanneer referenda niet bindend zijn. De burger twijfelt terecht of zijn stem wel gehoord zal worden. Momenteel houdt het bindend verklaren van een occasioneel referendum af van de goodwill van de politici, het hangt af of het hun goed uitkomt.

Daarnaast belet de enorm hoge handtekeningendrempel dat burgers verbeterinitiatieven kunnen nemen. Met 66.000 handtekeningen zou Ademloos in Zwitserland flink op weg zijn een nationaal referendum af te dwingen. Een dwingend referendum bovendien. Voor zo'n referendum volstaan in de Alpenstaat, met zijn 7.600.000 inwoners, 100.000 handtekeningen!

Verder is Democratie.Nu tegen plebiscieten, dit zijn referenda door de overheid geïnitieerd. Het initiatief van de vraagstelling dient bij burgers te liggen. Met de Oosterweel-volksraadpleging ziet men dat de meerderheidscoalitie begint te barsten en dat politici, zoals Van Campenhout, de partijdiscipline doorbreken. Met andere woorden: de politici weten het zelf niet!

Om deze burgereisen kracht bij te zetten zal Democatie.Nu nu zondag 18 oktober actievoeren. Meer nieuws volgt over enkele dagen.

In bijlage vindt u:

1.  een opiniestuk omtrent de Oosterweel-volksraadpleging;

2. de stappen om tot faire referenda te komen;

3. het pamflet dat op 18.10.2009 uitgedeeld wordt.

Meer Democratie vzw
Bert Penninckx
Koetsweg 13
3010 Kessel-Lo
welkom@meerdemocratie.be
0495 68 70 06

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden