Platform voor Vrije Meningsuiting

Meer dan 150 organisaties hebben de tekst van het Platform voor Vrije Meningsuiting ondertekend. Ze vragen een betere bescherming van het recht op actie, vereniging en meningsuiting.

Volgens het Platform voor Vrije Meningsuiting is de werking van sociale bewegingen en ngo's, essentieel voor het functioneren van de democratie, in gevaar. 'Een aantal feiten lijken erop te wijzen dat we onze democratische rol niet langer naar behoren kunnen vervullen', klonk het op de persconferentie.

In de Beursschouwburg maakten een aantal vertegenwoordigers van ngo's en mensenrechtenverenigingen vanmorgen duidelijk welke gevaren er volgens hen zoal dreigen. Kop van Jut waren onder meer de antiterrorismewet, de tendens om de bevoegdheden van de politie- en inlichtingendiensten uit te breiden, en het misbruik dat gemaakt wordt van artikel 322 uit het Strafwetboek.

Het Platform eist van de volgende regering dat ze iets aan de situatie doet. 'We denken dat het tijd is voor een openhartig publiek en parlementair debat over onze fundamentele grondrechten en wat hen bedreigt. Van de nieuwe regering willen we duidelijke maatregelen om het recht op actie en vrije meningsuiting beter te garanderen', besloot Ludo De Brabander. De eisen van het Platform werden overgemaakt aan informateur Didier Reynders.

 

http://www.indymedia.be/nl/node/14094

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden