Position paper om tot een bindend referendum op burgerinitiatief te komen

Onze huidige democratie is kreupel. Meer Democratie wenst als oplossing hiervoor de huidige, representatieve democratie aan te vullen met vormen van directe democratie. Het uiteindelijke streefdoel: de invoering van het bindende referendum op burgerinitiatief. Om dit te doen slagen moeten echter ook de Grondwet en de huidige wetgeving grondig gemoderniseerd worden, voorbij de beginselen van een exclusieve representatieve democratie!

Op dit moment past een consultatieve volksraadpleging al binnen de krijtlijnen van de Grondwet en is voor de invoering ervan geen grondwetsherziening nodig. Een beslissend referendum invoeren daarentegen is momenteel nog niet mogelijk. Het tweede lid van grondwetsartikel 33 bepaalt immers dat de machten conform de Grondwet moeten worden uitgeoefend, en artikel 36 zegt nu dat alleen de ‘Kamer, de Senaat en de Koning’ deel uitmaken van de wetgevende macht, niet de kiezers. Meer Democratie voert daarom op dit moment gesprekken met federale politici om een grondwetsherziening mogelijk te maken in 2024.

Onze position paper inzake de invoeringen van een bindend referendum op burgerinitiatief kan je hier terugvinden.

 

Meer Democratie heeft ongeveer €2.900 per maand extra nodig om een interne werking te garanderen en bovenstaande acties te kunnen blijven voeren. Daarom, doe mee! Maak een bestendige opdracht op ons rekening nummer IBAN: BE23 5230 8007 5191 BIC: TRIOBEBB. Met gemiddeld €10 per maand kunnen we verder doen. Help de eerste maanden te overbruggen met een donatie.  Ja, ik doe mee, ik neem mee verantwoordelijkheid en help onze democratie te redden.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden