PVDA: “Voorstellen klaar om burgers échte inspraak te geven” | Meer Democratie

PVDA: “Voorstellen klaar om burgers échte inspraak te geven”

Date & Time: 
13-01-2019

PVDA: “Voorstellen klaar om burgers échte inspraak te geven”

PVDA heeft een aantal voorstellen klaar om de Sint-Niklazenaren meer inspraak te geven in het beleid. Op de eerstvolgende gemeenteraad zal PVDA-raadslid Jef Maes kant-en-klare modelreglementen indienen waarmee de Sint-Niklazenaren zelf politieke voorstellen kunnen lanceren, andere burgers zich hierover kunnen uitspreken en waarmee inwoners financiële inspraak krijgen via een burgerbegroting. Ook wil de PVDA dat de gemeenteraad live wordt gestreamd.

De PVDA haalt de mosterd bij de vzw Meer Democratie, een beweging die de burger meer zeggenschap wil geven in politiek en maatschappij. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen beloofden 5.432 gemeenteraadskandidaten uit 180 Vlaamse gemeenten — zowel van PVDA, Groen, N-VA, Open Vld, CD&V als sp.a — werk te maken van deze voorstellen. “Als daar vóór de verkiezingen zo’n groot draagvlak voor was, zou dat ook ná de verkiezingen op grote steun van de meerderheid in Sint-Niklaas moeten kunnen rekenen”, neemt Jef Maes (PVDA) aan.

Het gaat om drie concrete voorstellen van de vzw Meer Democratie: het petitierecht (voorstellen van burgers), het initiatiefstelsel (waardoor de bevolking zich kan uitspreken over door burgers ingediende initiatieven) en de burgerbegroting (waarmee de bevolking zeggenschap krijgt over een deel van de gemeentebegroting). De beweging ontwikkelde voor elk kant-en-klare modelreglementen, die door experts en juristen werden nagekeken. “We komen onze verkiezingsbelofte na. Ik zal deze voorstellen dan ook agenderen op de volgende gemeenteraden: het petitierecht in januari, het initiatiefstelsel in maart en de burgerbegroting in april”, stelt Maes. “Door het petitierecht kunnen burgers zelf een verzoek of vraag aan de gemeenteraad voorleggen, mits die worden gesteund door 300 inwoners van de stad Sint-Niklaas. De initiatiefnemers krijgen op deze manier 10 minuten spreektijd tijdens een gemeenteraad. De raad neemt vervolgens binnen de 2 maanden een gemotiveerd besluit omtrent het voorstel.”

Live streaming gemeenteraad

Jef Maes zal ook een voorstel indienen om de gemeenteraad live te streamen, zodat iedereen de gemeenteraad online kan volgen. “Deze beelden kunnen daarna op de website geplaatst worden, zodat iedereen ook achteraf kan bekijken wat allemaal is besproken. Dit voorstel werd in de vorige legislatuur al ingediend, maar vond toen geen meerderheid. Ik hoop dat de geesten ondertussen zijn geëvolueerd en dat de meerderheid op vlak van participatie de 21ste eeuw wil binnentreden.” Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is daar niet voor gewonnen. “Ik denk niet dat een live streaming de participatie en de interesse in de lokale politiek zal aanwakkeren. Ik geloof meer in buurt- en doelgroepgerichte inspraak. Wie de gemeenteraad éénmalig bijwoont, ziet ook maar een beperkt deel van het besluitvormingsproces. Het hele voortraject heb je dan al gemist. Dat is hetzelfde als naar de laatste 10 minuten van een voetbalwedstrijd kijken, zonder te weten wat er vooraf is gebeurd.” 

Bron: Het Laatste Nieuws