Quotes uit de politiek

Quotes uit de politiek, over de jaren heen verzameld door Jos Verhulst

'Een heel klein groepje met drie, vier partijvoorzitters bestuurt het land. Daarachter loopt dan een ganse schare van alibi-verkozenen en alibi-aanwezigen .'

Kamervoorzitter Herman De Croo
De Morgen 20.12.2003, p. 38

'Ci sono cose che non possono essere tollerate.' (Sommige zaken kan men niet tolereren)

Romano Prodi, voorzitter van de Europese Commissie, over het feit dat 59 procent van de Europeanen Israël de belangrijkste bedreiging voor de wereldvrede noemden
La Stampa 04.11.2003

'Wij leven níét in een democratie (...) we leven in een particratie. Wij kiezen voor mensen die voordien al verkozen zijn.'

Gewezen staatssecretaris Reginals Moreels
Het Laatste Nieuws 31.10.2003

'De mensen die ik in Den Haag meemaak, vind ik niet intelligenter dan gemiddeld, niet fantastischer dan gemiddeld. Over het algemeen zijn ze slinks, sluw en onaangenaam.'

Allochtoon VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, over de politieke klasse
Elsevier 20.09.2003

'Het spreken over directe democratie is in dit land veelal een vorm van volksverlakkerij geweest. Dat blijkt duidelijk uit het bestaan van niet-representatieve, niet-bindende vormen van volksraadpleging. De pleitbezorgers van de directe democratie menen het blijkbaar niet echt.'

Mark Elchardus, De Dramademocratie, p. 201 - Lannoo, 2002

'Ik ben geen voorstander van de directe democratie met referenda en dies meer, als je dat bedoelt. Een referendum zal altijd demagogie, opportunisme en kortetermijnredeneringen veroorzaken.'

Herman Van Rompuy
Dag Allemaal 02.01.2001

'In theorie zou de Senaat de ideale politieke reflectiekamer zijn, maar uiteindelijk wordt er toch altijd meerderheid tegen oppositie gestemd. Ik heb het nagekeken: in de voorbije elf jaar is er nooit een wet van de oppositie aanvaard.'

Jean-Marie Dedecker, gewezen VLD-senator
De Standaard 29.04.2000

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden