Reactie op 'Van der Maelen acht invoering referendum na 2003 haalbaar'

Lezersbrief

In grote gemeenten of steden waar geen districtsraden zijn bijvoorbeeld is de opkomstplicht bij referenda niet mogelijk. Immers, hoe kan men iemand verplichten een stem uit te brengen over een lokale aangelegenheid waar men nog nooit van gehoord heeft of helemaal niet aanbelangt of niet van toepassing is? In het algemeen geldt hetzelfde als het de stemmer om het even is welk resultaat er uit de bus komt. Stemplicht is voor referenda niet houdbaar. Maar deelnamequora invoeren is nog erger omdat dit onlogisch is en steevast boycotacties uitlokt. Er is maar één oplossing: geen opkomstplicht bij referenda. De opkomstplicht mag niet gekoppeld worden aan de mogelijkheid van referenda. Men kan de opkomstplicht bij referenda afschaffen en behouden bij wetgevende verkiezingen. Wie weet wordt de afschaffing (of het behoud) van de opkomstplicht bij wetgevende verkiezingen juist door middel van een referendum beslecht. Dus eerst de mogelijkheid tot referenda invoeren.

Een deelnamequorum is om een andere reden uit den boze: bij elke stemming in een wetgevend orgaan geeft de bevolking een mandaat aan de stemmers; hier de door de bevolking betaalde verkozenen. Bij een referendum wordt óók een mandaat gegeven, namelijk aan al diegenen die wel gaan stemmen. De niet-stemmers geven dus een mandaat aan de wel-stemmers. Bij een referendum krijgen alle kiesgerechtigden een mandaat. Er is geen democratie (= het volk heerst) als de bevolking geen mogelijkheid heeft om een keuze te maken om rechtstreeks over iets te beslissen af via een afvaardiging (mandatering). Er is pas een democratie als er ook de mogelijkheid van referenda is.

Hoogachtend
Bert Penninckx

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden