Referenda in de kandidaat-lidstaten | Meer Democratie

Referenda in de kandidaat-lidstaten

De uitbreiding van de EU vormt de komende maanden het voorwerp van een reeks referenda ... in de kandidaat-lidstaten. De bevolking van de huidige lidstaten moet daarentegen haar mond houden. Dat schijnt ook nodig te zijn, want de Belgische bevolking is helemaal niet happig om de tien kandidaat-lidstaten te laten toetreden. Blijkens Eurobarometercijfers draagt alleen het lidmaatschap van Malta de goedkeuring weg van een Belgische meerderheid (52%). Voor landen als Cyprus (48%), Hongarije (44%), Polen (44%), Litouwen (37%), Slovenië (35%), Roemenië (34%) en Turkije (30%) zijn geen meerderheden voorhanden. Uit een artikel in De Morgen (10.03.2003, p. 11) blijkt dat de bevolking vreest voor de concurrentie met de lage lonen in die landen. Europarlementslid Dirk Sterckx (VLD) bevestigt: 'Wat wij wel moeten aanvaarden is de concurrentie met lage lonen.' Europarlementslid Bart Staes (Agalev) vindt dat de Europropaganda efficiënter moet: 'Mensen hebben schrik dat hun baan straks door Polen wordt ingenomen. Met alleen maar glanzende affiches zullen we die angst niet wegnemen. Een degelijke informatiecampagne is vereist.' Geen beslissingsrecht voor onze bevolking, maar betere indoctrinatie: dat is blijkbaar het advies van de Europarlementsleden.