Schending Verdrag van Lissabon

Raf Verbeke (oud-lijsttrekker CAP) en drie andere burgers verzetten zich tegen de Belgische toekenning van 15 miljard euro aan het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF). Dat fonds moet noodlijdende Europese landen zoals Griekenland en Ierland financieel uit de brand helpen. Volgens Raf Verbeke en co werden hiervoor grondwettelijke en democratische regels geschonden en is er met dat fonds helemaal geen sprake van Europese solidariteit: 'Wij zijn solidair met de Griekse en Ierse ambtenaren, maar niet met de banken.'

Met de maatregelen voor de redding van de euro schendt de EU stelselmatig het Verdrag van Lissabon en wordt de EU een transferunie, in tegenstelling tot gemaakte beloften (en in tegenstelling tot het expliciete verbod op een transferunie in het Verdrag van Lissabon). En dat terwijl (of misschien net omdat?) wij een regering hebben die zich alleen maar met lopende zaken zou mogen bezighouden.

Het is zo goed als zeker dat het Verdrag van Lissabon gewijzigd moet worden om de nieuwe Euroconstructie te verankeren. 'Onze Zeg' eist een referendum. Zie http://www.onzezeg.be.

Volledig artikel Raf Verbeke: Knack (http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/raf-verbeke-financiel...)

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden