Schijnkandidaten verspilden bijna 850.000 voorkeurstemmen

De Wakkere Burger berekende dat er al meteen vijftien vervangers in het Vlaams parlement zitten, die er hun zitje danken aan evenveel schijnkandidaten. Tel daar nog zes opvolgers bij voor verkozenen die minister werden, dan komt men op zeventien procent parlementsleden die wij niet verkozen hebben. Bijna een op zes.
 

PERSBERICHT van DE WAKKERE BURGER VZW van 15.07.2009

Gisteren, dinsdag 14 juli, was het de eerste vergaderdag van het nieuw gekozen Europees Parlement. Daarmee hebben, twee weken na de Vlaamse Parlementsleden, ook de laatste Vlaamse verkozenen hun zetel ingenomen… of hun opvolgers.
 
Vzw De Wakkere Burger, een organisatie die ijvert voor burgerparticipatie en democratie, telde na de verkiezingen van 7 juni namelijk achttien schijnkandidaten die onmiddellijk verzaakten aan hun mandaat in het Vlaams (15) of Europees Parlement (3). Deze strategische stemmentrekkers waren samen goed voor 848.400 'verloren' voorkeurstemmen; ongeveer 640.000 stemmen meer dan hun uiteindelijke opvolgers.
 
Op de website Zetelcarrousel pleit vzw De Wakkere Burger voor duidelijke regels die verkiezingskandidaten verplichten om een verkozen mandaat op te nemen.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden