Statusbericht "NGO’s, teken de Open Brief voor een meer democratisch Europa! | Meer Democratie

Statusbericht "NGO’s, teken de Open Brief voor een meer democratisch Europa!

Date & Time: 
16-04-2019

Beste mensen,

26 mei nadert met rasse schreden: regionale en federale verkiezingen in Belgie én natuurlijk ook de Europese verkiezingen.

Meer Democratie zet zich in voor een volwaardige democratie - directe zeggenschap voor alle burger - op alle niveaus, inclusief het Europese niveau. Want op Europees niveau is de democratie nog verre van volmaakt. Veel besluitvorming gebeurt achter gesloten deuren en tussen de Europese instellingen schuilt een democratisch niemandsland, ongezien bezet door anonieme ambtenaren en lobbyisten.

Dat moet beter.

Daarom nemen wij samen met onze Europese zusterorganisaties deel aan de campagne “Now the Citizens!”, gevoerd vanuit Democracy International, Meer Democratie Nederland en Meer Democratie Belgie.

We streven naar de fundamentele democratisering van de Europese Unie. 

Concreet vragen we om de organisatie van gelote burgerpanels in alle EU-lidstaten waarin gewone burgers zich buigen over de democratische toekomst van Europa. De uitkomsten hiervan moeten worden uitgewerkt in wetsvoorstellen en de burgers moeten het laatste woord krijgen via referenda. Laat de burgers aan het begin en aan het einde van de politieke besluitvorming staan.

Onze vraag aan de NGO's

Teken als NGO de open brief aan de toekomstige Europarlementarïers waarin u steun voor de bovenstaande doelen uitspreekt AUB. Doe dit zo mogelijk vóór vrijdag 19 april. Want na Pasen wordt de open brief gepubliceerd en daar hebben we ook graag uw naam onder.

Hier vindt u de open brief.
Hier kunt u als NGO tekenen.

Hartelijk dank!

Meer Democratie vzw