Tijd voor een burgerlobby

 

De coalitiecultuur is failliet

De representatieve democratie werkt niet. Al decennia lang moeten we lijdzaam kijken naar het politiek theater rond benoemingen, achterkamerpolitiek, lobbyfiscaliteit, wafelijzerpolitiek en slikken we allerhande beslissingen zonder draagvlak. Ondertussen zijn onze belastingen bij de hoogste in de wereld, maar hebben we toch nog altijd een begrotingstekort. Hebben we als burger ondertussen nog niet genoeg geduld gehad ?

Dit boek toetst de politieke cultuur van meerderheidscoalities aan het principe van de scheiding der machten. De conclusie is dat de coalitiecultuur leidt tot dé twee grote oorzaken van de vele malaises : de vrije besluitvorming wordt weggekaapt uit het parlement en meerderheidscoalities controleren zichzelf. De oplossing en het antwoord zijn dan ook simpel : de coalitiecultuur moet doorbroken worden, maar hoe ? Enkele Westeuropese landen zijn richtinggevende voorbeelden voor het antwoord.     

Auteur

Yves Bruggeman (1968) is economist.  Zijn eerste stappen in de politiek zette hij bij de sp.a, maar zegde uiteindelijk zijn partijpolitiek engagement op. Later ging hij zich engageren voor inspraak en een betere democratie binnen MeerDemocratie.be. Met dit boek lanceert hij nu een oproep aan alle burgers die, net zoals hij, bezorgd zijn over ons belangrijkste immaterieel erfgoed : de representatieve democratie.

Download gratis

Open library

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden