Vlaamse regering ziet méér inspraak voor Vlaming niet zitten | Meer Democratie

Vlaamse regering ziet méér inspraak voor Vlaming niet zitten

Woensdag 21 februari 2018: de Vlaamse regering stemt ons grondwettelijke recht op inspraak weg. Dit was een gitzwarte dag voor de Vlaamse democratie... en u heeft het (waarschijnlijk) niet eens geweten!

 

 

We gaan even terug gaan in de tijd; anno 2014.

Dankzij de zesde staatshervorming is het in theorie mogelijk om (raadgevende) referenda op gewestelijk niveau te organiseren.

Klein probleem: in tegenstelling tot de Waalse regering liet de Vlaamse regering na een uitvoeringsdecreet op te stellen. Hierdoor bleef ons grondwettelijke recht op inspraak dode letter.

De Vlaamse regering gunde ons dit grondwettelijk recht op inspraak duidelijk niet. Waarom werd dit grondwettelijke recht op burgerinspraak niet in het Vlaamse regeerakkoord opgenomen?
 

Meer Democratie (toen nog: Democratie.Nu) bleef niet bij de pakken zitten en ontwierp zelf een uitvoeringsdecreet (+ toelichting). Dit wetsvoorstel werd via een direct verzoekschrift bij het parlement ingediend. Het Vlaamse parlement wees het verzoekschrift resoluut af.

Daarom werd het wetsvoorstel - samen met een uitgebreide toelichting en een praktisch chronologisch stappenplan - tijdens een reeks gesprekken aan alle partijbesturen voorgelegd. Géén volksvertegenwoordiger was evenwel bereid om het burgervoorstel in haar oorspronkelijke, burgervriendelijke vorm op de politieke agenda te plaatsen.

Toch hadden de lobbygesprekken zin.

Democratie.Nu’s burgerinitiatief gaf aanleiding tot verschillende parlementaire initiatieven, waaronder de decreetsvoorstellen van Groen (Van Besien) en het Vlaams Belang (Van Grieken) + een conceptnota Burgerparticipatie van Open VLD (Schiltz). Meer Democratie's kritieken op de conceptnota leest u hier.

Er werd ook een commissie rond deze thematiek - participatie en directe democratie - opgericht. Meer Democratie was echter niet welkom tijdens deze commissiehoorzittingen. Hoewel Meer Democratie het ganse proces had geïnitieerd, werd ze tot 2x toe door de meerderheidspartijen van de sprekerslijst geschrapt.

Uiteindelijk werden de 3 initiatieven tijdens de plenaire ter stemming voorgelegd. De meerderheidspartijen stemden de wetsvoorstellen weg. De regering was niet aanwezig tijdens de stemming. Ook de pers schitterde door haar afwezigheid.

Woensdag 21 februari 2018 ging in als een gitzwarte dag voor de Vlaamse democratie en u heeft het niet eens geweten.

 

P.S.:

  1. In Wallonië werd de gewestelijke volksraadpleging wél realiteit.
  2. In Nederland schafte men recentelijk het raadgevende referendum af

De politieke klasse wil duidelijk geen referenda. Want wat als de burger goesting krijgt in méér (democratie)?

WijBurgers willen beslissingsrecht. Wij willen zélf onze wetten ontwerpen en kunnen stemmen. Daarvoor zijn bindende referenda onontbeerlijk. De (raadgevende) volksraadplegingen vormen hiertoe een eerste belangrijke stap. Na de gewestelijke verkiezingen van 2019 ondernemen wij een nieuwe poging.

 

Ter info, voor uw dossierkennis: