Volksdictatuur

Wouter Vervecken vroeg per e-mail aan Kamervoorzitter Herman De Croo:

'Artikel 33 van de Belgische Grondwet bepaalt: 'Alle macht gaat uit van de Natie'. Wie of wat is de Natie? Moet in een echte democratie artikel 33 niet luiden: 'Alle macht gaat uit van het volk/de burgers'?'

 

Herman De Croo antwoordde hierop:

'In ons land gaan alle machten uit van het volk. Het was de grote verandering van de bron van machten, vroeger van goddelijke verantwoording via een soort van absolute monarchie tijdens het ancien régime naar een systeem gebaseerd op de volkssoevereiniteit. Een tegenwicht tegen de volkssoevereiniteit kan maar gevonden worden door een aantal organen zoals de rechtbanken en hoven, het Arbitragehof, het Europees hof en de internationale verdragen ter beveiliging van een aantal fundamentele rechten anders zou de volkssoevereiniteit kunnen lijken, zij het maar tijdelijk, en veranderen in een volksdictatuur.'

De verwoording is in deze informele e-mail wat gebrekkig; maar het is duidelijk dat volgens De Croo volkssoevereiniteit problematisch is en een tegenwicht behoeft, dat hij blijkbaar ziet in een internationaal rechtssysteem dat boven de volkssoevereiniteit staat. De grote, dramatische verleiding waaraan de Europese politieke klasse blootstaat, wordt hier zeer helder uitgedrukt. Het is de verleiding van de invoering van een ademocratisch, bovennationaal 'rechtssysteem', dat de wetten van de planetaire elite oplegt aan de volkeren, om te beletten dat deze laatsten de 'volksdictatuur' zouden invoeren.

 

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden