Voor wie is het referendum bedreigend? | Meer Democratie

Voor wie is het referendum bedreigend?

Knack Lezersbrief:
In HET FORUM van Knack van 13/12/2000 zegt Mr. Muys: "Een referendum houdt dan ook een groot risico in" Voor wie vraag ik mij af? Voor het volk dat krijgt wat het vraagt? Of de politici (lees lobbygroepen) die niet krijgen wat ze gewoon zijn te krijgen? Inderdaad: "over onze eigen staatshervorming heeft de bevolking haar zeg niet gehad", waarmee gezegd wordt dat referenda niet kan. Waarom zegt Muys niet "maar bij de Denen kan een referendum wel, dus hier ook"?
Het is duidelijk dat zolang het volk niet heerst er geen sprake van democratie is. Pas als mensen middels referenda mee kunnen beslissen zullen zij actief betrokken willen worden bij het wereldgebeuren en zullen de nodige juiste volksbeslissingen genomen worden.
Hoogachtend,
Bert Penninckx