Voor wie is het referendum bedreigend?

Knack-lezersbrief

In Het Forum van Knack van 13.12.2000 zegt mr. Muys: 'Een referendum houdt dan ook een groot risico in.' Voor wie vraag ik mij af? Voor het volk dat krijgt wat het vraagt? Of de politici (lees: lobbygroepen) die niet krijgen wat ze gewoon zijn te krijgen? Inderdaad: 'Over onze eigen staatshervorming heeft de bevolking haar zeg niet gehad', waarmee gezegd wordt dat referenda niet kunnen. Waarom zegt Muys niet: 'Maar bij de Denen kan een referendum wel, dus hier ook'?
Het is duidelijk dat zolang het volk niet heerst er geen sprake van democratie is. Pas als mensen middels referenda mee kunnen beslissen, zullen zij actief betrokken willen worden bij het wereldgebeuren en zullen de nodige juiste volksbeslissingen genomen worden.

Hoogachtend
Bert Penninckx

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden