Wat gaan we samen doen na de verkiezingen ? - Qu'allons-nous faire ensemble après les élections?

Wat gaan we samen doen na de verkiezingen?

Tijdens dit webinar, vrijdag 26 april om 19u30, gaan we in gesprek met Ivar Hermans, één van de Vrienden van Meer Democratie en al jarenlang onderzoeker en activist voor het humaniseren van de inrichting van de samenleving en de besluitvorming binnen de gemeenschap.

Met de komende verkiezingen in zicht houdt Ivar ons de vraag voor: ‘Wat gaan we samen doen ná de verkiezingen?’. Vanuit zijn ervaring als medeoprichter van een lokale politieke partij en als ambtenaar deelt Ivar ons zijn inzichten over wat het huidige partijpolitieke systeem, de particratie, doet met wie eraan deelneemt, hoe mensen worden ‘gediend’ en wat er nodig is voor een menswaardige besluitvorming.

Iedereen die begaan is met een samenleving op mensenmaat met een werkelijk democratische besluitvorming is van harte welkom om deel te nemen aan het webinar en zich aan te sluiten bij onze gezamenlijke missie.

Tijdens het webinar hopen we je te motiveren en inspireren rond hoe jij zelf kunt bijdragen. We voorzien uitgebreid de tijd om hierover met Ivar in gesprek te gaan.

Kom je informeren en laat je inspireren over hoe je kunt meedoen aan onze missie voor positieve verandering. Schrijf je nu in!

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen tijdens het webinar en samen de volgende stappen te zetten in ons streven naar een betere toekomst!


Qu'allons-nous faire ensemble après les élections?

Au cours de ce webinaire qui se tiendra le vendredi 26 avril 2024 à 19h30, nous aurons le plaisir de discuter avec Ivar Hermans, l'un des Amis de Meer Democratie, chercheur et militant de longue date pour l'humanisation de l'organisation de la société et de la prise de décision au sein de la communauté.

À l'approche des prochaines élections, Ivar nous pose la question suivante: «Qu'allons-nous faire ensemble après les élections?». À partir de son expérience en tant que co-fondateur d'un parti politique local et en tant que fonctionnaire, Ivar partagera ses idées sur l'impact du système politique actuel, la particratie, sur ceux qui y participent, sur la manière dont les gens sont «servis» et sur ce qui est nécessaire pour une prise de décision humaine.

Toutes les personnes qui souhaitent contribuer à une société humaine, avec un processus décisionnel véritablement démocratique, sont invitées à participer au webinaire et à se joindre à notre mission commune.

Au cours du webinaire, nous espérons vous motiver et vous inspirer sur la manière dont vous pouvez contribuer vous-même. Nous prendrons le temps pour discuter de ces sujets avec Ivar.

Venez vous informer et laissez-vous inspirer sur la façon dont vous pouvez participer à notre mission de changement positif. Inscrivez-vous dès maintenant !

Nous sommes impatients de vous accueillir lors de ce webinaire et de faire ensemble les prochains pas dans notre quête d'un avenir meilleur!

privacybeleid http://www.meerdemocratie.be/privacy-verklaring-meer-democratie
26-04-2024

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden