We vertrouwen de burger niet | Meer Democratie

We vertrouwen de burger niet

"Volgens Vedder moeten we oppassen dat we de basisrechten van het
individu niet verkwanselen: ,Uit alle technische en juridische
maatregelen die regeringen nu doorvoeren, spreekt één ding duidelijk:
we vertrouwen de burger niet. Vroeg of laat keert die houding zicht
tegen de overheid', voorspelt Vedder. ,Dan volgt massaal protest.'"

Over het mensen en producten voorzien van een chip die radiografische
signalen kan zenden en ontvangen. Met deze radio frequency
identification, of rfid-technologie, kan zo wat alles gecontroleerd en
getraceerd worden.

"Met enige regelmaat duikt zowel bij de voorstanders als bij
de critici van traceerbare persoonlijke elektronica de verwijzing naar
George Orwells boek 1984 op. ,,De vrees voor de alziende staat is
begrijpelijk'', zegt Vedder. ,,Want de ironie van de situatie is dat
steeds vaker de overheid als argument voor permanente controle de
terroristische dreiging noemt: een gevaar voor ons welzijn. Maar het
inleveren van privacy is natuurlijk ook een gevaar voor ons welzijn.''
Vedder en zijn collega-onderzoekers wijzen erop dat de politiek
garanties moet inbouwen die burgers beschermen tegen de verlokkingen
van wat technisch allemaal mogelijk is. Wat hem verbaast, is dat de
nationale volksvertegenwoordigers zo weinig doen om juist de controle
op de veiligheidsdiensten te vergroten. ,,Het was voor ons praktisch
onmogelijk om inzicht te krijgen in welke technische mogelijkheden om
mensen te schaduwen ook al worden toegepast in de praktijk'', vertelt
hij. ,,Steeds werd op vragen van ons een beroep gedaan op het nationaal
belang en de staatsveiligheid.'' In het Europees Parlement is privacy
wel een issue.

,,Zonder hysterisch te willen doen, is het toch echt wel zo
dat de greep die overheden op burgers proberen te krijgen, Big
brother-achtige trekken krijgt'', zegt de europarlementariër Sophie in
't Veld. Zij vindt dat Europese regeringen te ver gaan in hun
controledrift. Naar aanleiding van het plan om passagiers op
vliegvelden te gaan volgen, zei ze: ,,Dit is Orwells 1984.'' In 't Veld
verlangt van de Europese Commissie dat al het EU-beleid wordt
onderworpen aan een effectenstudie op het gebied van privacy en
burgerlijke vrijheden. ,,Natuurlijk moeten wij ons verdedigen tegen
terroristen, maar alleen met proportionele maatregelen.''