Wetgeving rond directe democratie | Meer Democratie

Wetgeving rond directe democratie

Hier vind u een overzicht van wetgeving rond directe democratie en wetsvoorstellen om het referendum in België mogelijk te maken.

 

 

Wetgeving rond directe democratie


De Belgische grondwet

Federaal parlement

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
 

23/12/2004 Herziening van de grondwet Herziening van artikel 167, § 2, tweede volzin, van de Grondwet teneinde er de mogelijkheid in op te nemen een volksraadpleging te houden in het kader van de procedure tot instemming met de in artikel 34 van de Grondwet bedoelde internationale verdragen Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Hervé Hasquin en Charles Michel pdf 42 kb
29/11/2004 Advies Advies van de Raad van State over het referendum over de EU-grondwet Raad van State pdf 71 kb
25/11/2004 Wetsvoorstel Voorstel tot instelling van een bijzonder en tijdelijk reglement betreffende een zo ruim mogelijke raadpleging en voorlichting alvorens wordt overgegaan tot de instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, alsook betreffende de instemmingsprocedure zelf Thierry Giet, Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Camille Dieu, Yvan Mayeur, Valérie Déom, André Frédéric, Marie-Claire Lambert, Patrick Moriau, Talbia Belhouari pdf 77 kb
16/11/2004 Amendement Opkomstplicht bij het referendum over de EU-grondwet Dirk Van der Maelen, David Geerts pdf 25 kb
08/03/2004 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen alsmede van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wet de democratische afbakening van de grenzen van de Gewesten en Gemeenschappen betreft en tot organisatie van een volksraadpleging daarover Olivier Maingain
François-Xavier de Donnea
Martine Payfa
pdf 116 kb
21/10/2003 Resolutie EU-grondwet Van Weert
Lambert
pdf 46 kb
20/10/2003 Wetsvoorstel referendum over het gemeentelijk stemrecht Goyvaerts
De Man
pdf 44 kb
15/10/2003 Resolutie EU-grondwet Nagy pdf 35 kb
15/10/2003 Wetsvoorstel EU-grondwet Coveliers
Noreilde
pdf 24 kb
14/10/2003 Wetsvoorstel EU-grondwet De Gucht
Daems
pdf 47 kb
7/2003 Regeerakkoord Het federaal regeerakkoord van 2003 regering pdf 187 kb
08/07/2003 Wetsvoorstel federale volksraadpleging de T'Serclaes pdf 30 kb
03/03/2003 Wetsvoorstel herziening van de Grondwet teneinde er een artikel 39bis in te voegen betreffende de volksraadpleging Daniel Bacquelaine
Claude Eerdekens
pdf 62 kb
20/3/2003 Senaat herziening artikel 195 Van Quickenborne pdf 70 kb
12/02/2002 Wetsvoorstel volksinitiatief tot het houden van een volksraadpleging op federaal niveau Grauwels pdf 117 kb
12/02/2002 Wetsvoorstel federale volksraadpleging Grauwels pdf 102 kb
29/08/2000 Wetsvoorstel federale volksraadpleging Bacquelaine pdf 102 kb
20/7/2000 Wetsvoorstel federale volksraadpleging Monfils
de T'Serclaes
pdf 30 kb

 


Vlaams parlement

Vlaams parlement

Vlaamse regering

Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging

Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

Regelgeving gemeentelijke volksraadpleging

Burgerparticipatie

Indienen van verzoekschriften

Regeerakkoord 2019-2024 [pdf 1,7 mb]

Voorontwerp gemeentedecreet [doc 845 kb]
Memorie van toelichting voorontwerp gemeentedecreet [doc 828 kb]
Belangrijkste elementen voorontwerp gemeentedecreet [doc 70 kb]
Advies van de Raad van State over ontwerp van gemeentedecreet [doc 300 kb]

 

16/01/2003 Advies RVS decreet volksraadpleging Holemans
Gatz
De Ridder
Denys
pdf 983 kb
16/01/2003 Advies RVS decreet volksraadpleging Dewinter
Penris
Verougstraete
De Lobel
pdf 953 kb
04/07/2002 Amendementen decreet volksraadpleging Holemans
Gatz
De Ridder
Denys
pdf 233 kb
30/04/2002 Voorstel decreet volksraadpleging Dewinter
Penris
Verougstraete
De Lobel
pdf 235 kb
25/03/2002 Voorstel decreet volksraadpleging Holemans
Gatz
De Ridder
Denys
pdf 283 kb

 

 


Europa

Lezersvriendelijke versie (25-9-2003) Europese grondwet [pdf 305 kb]
Lezersvriendelijke versie (van de Europese Commissie) Europese grondwet [pdf 1,6 MB]
 


Commissie politieke vernieuwing 2000 - 2001

 

23-3-2001   verslag Mahoux
Schauvliege
pdf 643 kb
20-3-2001   verslag Wetenschappelijk comité commissies politieke vernieuwing pdf 599 kb
11-2000   verslag Wetenschappelijk comité commissies politieke vernieuwing pdf 602 kb
    reglement   pdf 11 kb

 


Gewestelijke volksraadpleging

 

Bijzondere wet van 6 januari 2014
24/07/2013 Voorstel van bijzondere wet (ingediend in Kamer) verslag Patrick Dewael, André Frédéric, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin Temmerman, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke pdf 468kb
11/09/2013 Advies Raad van State verslag Michel Fauconier, Marnix Van Damme pdf 549kb
6/11/2013 Amendementen verslag Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), Cathy Coudyser (N-VA), Veerle Wouters (N-VA), Daphné Dumery (N-VA) pdf 464kb
22/11/2013 Verslag Kamercommissie verslag Luk Van Biesen, André Flahaut, Christiane Vienne pdf 527kb
22/11/2013 Tekst aangenomen door de Kamer (= tekst aangenomen door de Kamercommissie) verslag   pdf 449kb
12/12/2013 Verslag Senaatscommissie verslag Beke, Delpérée pdf 2853kb
19/12/2013 Tekst aangenomen door de Senaat (= enkel verwijzing naar kamerstuk) verslag Sabine de Bethune, Hugo Hondequin pdf 170kb
27 , 28 /11/2013 Bijzondere wet van 6 januari 2014 (...) (B.S. 31 januari 2014, eerste uitgave) verslag Filip pdf 319kb
Invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet
24/07/2013 Voorstel herziening (ingediend in Kamer) verslag Muriel Gerkens, André Frédéric, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin Termmerman, Patrick Dewael, Catherine Fonck, Stefaan Van Hecke pdf 485kb
22/11/2013 Verslag Kamercommissie verslag Luk Van Biesen, Christiane Vienne pdf 572kb
22/11/2013 Tekst aangenomen door de Kamer (= tekst verbeterd door de Kamercommissie) verslag   pdf
12/12/2013 Verslag Senaatscommissie verslag Beke, Delpérée pdf 2853kb
19/12/2013 Tekst aangenomen door de Senaat (= enkel verwijzing naar Kamerstuk) verslag Sabine de Bethune, Hugo Hondequin pdf 152kb
31/01/2014 Herziening van 6 januari 2014 (B.S. 31 januari 2014, eerste uitgave) verslag Filip pdf 314kb
Herziening van artikel 142 van de Grondwet (uitbreiding bevoegdheid Grondwettelijk Hof)
24/07/2013 Voorstel herziening (ingediend in Kamer) verslag Daniel Bacquelaine, Yvan Mayeur, Raf Terwingen, Karin Temmerman, Patrick Dewael, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke pdf 452kb
22/11/2013 Verslag Kamercommissie verslag Luk Van Biesen, Christiane Vienne pdf 572kb

 


Diversen

14/7/2003 Advies Raad van State (Nederland) raadplegend referendum EU grondwet Karimi
Dubbelboer
Van der Ham
pdf 36 kb
4/9/2003 Memorie van toelichting (Nederland) raadplegend referendum EU grondwet Karimi
Dubbelboer
Van der Ham
pdf 66 kb
4/9/2003 Wetsvoorstel (Nederland) raadplegend referendum EU grondwet Karimi
Dubbelboer
Van der Ham
pdf 28 kb
6/2/2001 Tijdelijke regels raadgevend correctief referendum Tijdelijke referendumwet Nederland Beatrix pdf 72 kb
1885 Statuten Statuten Belgische Werkerspartij BWP pdf 369 kb
1885 Programma Programma Belgische Werkerspartij BWP pdf 201 kb

 


laatste wijziging: 02-03-2014