Wie laat ons meebeslissen?

Al vier partijen die een referendum over het Verdrag van Lissabon willen.

Comité voor een Andere Politiek (CAP)

Premier Verhofstadt ondertekende gisteren het Verdrag van Lissabon. Dat neemt volgens de Europese leiders zelf de bij referenda verworpen EU-grondwet uit 2005 over. Verhofstadt lag met de Verklaring van Laken mee aan de basis van deze grondwet. Deze verklaring stond bol van intenties voor meer transparantie en democratie. Toch is het enige wat de Europese leiders gisteren in Lissabon interesseerde, de vraag hoe de bevolking haar zeg niet kan hebben in deze staatshervorming. In zijn nieuwjaarstoespraak op 21 januari 2005 zei VLD-partijvoorzitter Bart Somers: 'Er was eindelijk – na meer dan vijftig jaar – een parlementaire meerderheid voor de organisatie van een referendum over de Europese grondwet. Maar nu puntje bij paaltje komt, blijkt ook hierin dat we de enige echte liberale partij zijn, de enige partij die gelooft in directe democratie. Dit zal de VLD er echter niet van weerhouden om haar voorstel in de Kamer ter stemming voor te leggen. Dan kan heel Vlaanderen zien wie de mensen vertrouwt en wie de mensen wantrouwt. Dan kan iedereen in dit land zien wie de burgers mee wil laten beslissen en wie de mensen liever het zwijgen oplegt.'
Welke politicus durft het aan om dat voorstel opnieuw op tafel te leggen?
Verhofstadt voerde in 2005 een promotiecampagne met als slogan '70 procent van de Belgen is voor de EU-grondwet'. Wanneer kan de bevolking beschikken over een even groot bedrag als zijn campagne om zich te informeren over het verdrag en een echt debat op gang te brengen?

 

De Morgen, 14.12.2007


Vivant 

Op 13 december 2007 tekenden de vertegenwoordigers van de verschillende landen in de Europese Unie in Lissabon een nieuw verdrag dat in de plaats komt van de ter ziele gegane grondwet.

Vivant staat positief tegenover het Europese project, maar vindt het niet kunnen dat belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa getroffen worden zonder dat de burgers in alle lidstaten hierover rechtstreeks kunnen beslissen.

Vivant is voorstander van de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, op alle bestuursniveaus en over alle aangelegenheden, dus ook en zeker over de toekomst van Europa.

Op www.onzezeg.be kan je de petitie voor een referendum over het Verdrag van Lissabon van het platform 'Oproep 13 december' ondertekenen.

 

Bea Hendrickx & Bart Lammens

Politieke coördinatoren Vivant


In het persbericht van 22.06.2007 vroeg het Vlaams Belang een referendum over het verdrag. (http://vlaamsbelang.be/1/454/)

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden