Word Vriend van de Democratie

Wist u dat Meer Democratie échte democratie wenst te realiseren? Wij doen er alles aan om uw en onze directe democratie mogelijk te maken, zodat burgers het politieke beleid kunnen bijsturen via o.a. referenda. Zo telt uw stem écht.

Daarom zoekt Meer Democratie dringend 100 nieuwe vrienden, die maandelijks doneren. Deze vrienden maken het voor ieder van ons mogelijk om ook het komende jaar onze acties verder te zetten. Want er staat heel wat op stapel. Onze vier pijlers:
 

1/4 - Drie pledges voor directe democratie

Eenmaal de regeringen gevormd, vat Meer Democratie het tweede luik van haar pledge-campagne aan. Naar aanloop van de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei hebben heel wat kandidaat-volksvertegenwoordigers een politieke belofte afgelegd. Zij verbonden zich ertoe, eenmaal verkozen, alles in het werk te stellen om directe democratie wettelijk mogelijk te maken. Daarom willen we op regionaal, federaal(en zelfs Europees niveau de direct-democratische engagementen en beloftes verzilveren.

Ook onze vorige pledge, naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, was succesvol: meer dan 40 schepenen maakten werk van hun democratische beloftes. In deze gemeenten gaat de (directe) democratie er alvast fors op vooruit! Het lobbywerk door de burgers werpt er vruchten af, en daarom lanceren we - met de hulp van onze Vrienden van de democratie - heel binnenkort een tweede lobby-ronde. 

Maak de implementering van de directe democratie op de verschillende bestuurlijke niveau's mee mogelijk en Word vriend van de Democratie!
 

2/4 - Vlaamse volksraadpleging wettelijk mogelijk maken

Eenmaal een Vlaamse regering gevormd, hervat Meer Democratie ook haar vorige campagne: de wettelijke implementering van de Vlaamse volksraadplegingen. Twee jaar geleden plaatste Meer Democratie (voorheen Democratie.Nu) dit inspraakinstrument op de politieke agenda van het Vlaamse parlement. Twee politieke partijen (Groen en Vlaams Belang) dienden zelfs een wetsvoorstel in, gebaseerd op ons burgervriendelijk wetsontwerp. Helaas werden deze parlementaire voorstellen door de toenmalige coalitiepartners (N-VA, CD&V en open VLD) weggestemd. We durven hopen dat de nieuwe regeringspartners dit keer wél werk (willen) maken van ons grondwettelijke recht op inspraak!

Maak volksraadplegingen in Vlaanderen mee mogelijk en Steun uw Democratie!
 

3/4 - Betere petitiewetgeving realiseren

Daarnaast richten we onze pijlen op een betere petitiewetgeving. Want wat heb je als burger aan een succesvolle petitie, als deze niet eens volwaardig door de overheid wordt beschouwd?

Maak een betere petitiewetgeving mogelijk en Help ons in dit streven.

Met deze acties en campagnes willen we de burgerdemocratie stap voor stap realiseren. Burgers verdienen nu eenmaal een plaats in het besluitvormingsproces, zoals in een échte democratie!
 

4/4 - Burgers sensibiliseren

Naast het verdedigen van onze politieke rechten, willen we onze medeburgers ook verder sensibiliseren. 

Tijdens deze tropische zomerdagen vinden volop verhitte gesprekken plaats tussen de verschillende politieke partijen, met de vorming van een coalitieregering in het vizier. Maar wist u dat nét deze coalitievorming geheel ondemocratisch is? Dit - door de politieke partijen kunstmatig gevormde front aan het begin van elke legislatuur - doet een democratie wegkwijnen tot een particratie. In het ideale geval worden deze fundamenteel ondemocratische coalitievormingen zo snel mogelijk vervangen door het werken via wisselmeerderheden (zoals in Zwitserland het geval is). 

Dit cruciale inzicht wil Meer Democratie - het expertisecentrum voor directe democratie - de komende jaren verder in het collectieve bewustzijn inprenten. Burgers kunnen beter precies weten waar de problemen zich situeren. Politiek en massamedia zwijgen hierover in alle talen.

Maak de maximale verspreiding van deze inzichten mee mogelijk en Doneer.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden