Zwitsers stemmen voor een strenger asielbeleid

Bern, 25 september. De Zwitsers hebben gisteren in een referendum met overgrote meerderheid gestemd voor verscherping van het asielbeleid en het opwerpen van hogere barrières voor mensen van buiten de Europese Unie.
 
Volgens de officiële uitslag gaat 67,8 procent van de stemmers akkoord met door de regering voorgestelde veranderingen in de asielwet, en 68 procent met de voorgestelde wijziging van de vreemdelingenwet.

In alle 26 kantons stemde een grote meerderheid voor. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft teleurgesteld gereageerd op de uitslag van het referendum. Volgens de organisatie maakt de verscherpte regelgeving het voor echte vluchtelingen moeilijk om bescherming te vinden in Zwitserland.

Zwitserland is gastland van een groot aantal instellingen van de VN, waaronder de UNHCR.

De nieuwe regels zijn een initiatief van de populistische minister van Justitie, Christoph Blocher. Hij zegt dat 85 procent van alle asielaanvragen vals is. Daarom moeten asielaanvragers zich voortaan kunnen legitimeren met een paspoort of een identiteitsbewijs.

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen twee jaar worden opgesloten en krijgen geen financiële bijstand meer.

De immigratiewet maakt het voor mensen van buiten de EU veel moeilijker om in Zwitserland te wonen en te werken. Alleen mensen van buiten de EU, die Zwitserland economisch nodig heeft, mogen het land in.

Het referendum van gisteren werd gehouden op verzoek van de oppositie. Het Zwitserse parlement stemde vorig jaar december al in met de voorgestelde wetswijzigingen. Volgens minister Blocher zijn die vooral bedoeld om misbruik tegen te gaan en om zodoende 'de humanitaire traditie van Zwitserland in stand te kunnen houden'.

Zijn rechtse UDC (Democratische Unie van het Centrum) werd drie jaar geleden de grootste partij in Zwitserland, met een programma dat sterk het accent legde op het misbruik – of dat was tenminste hun duiding – van asielrecht. De kerken hebben zich uitgesproken tegen de verscherping.

Zwitserland telt 7,4 miljoen inwoners, onder wie 21 procent vreemdelingen. Vorig jaar werden ruim 10.000 asielverzoeken gedaan in Zwitserland, volgens de UNHCR 30 procent minder dan in 2004 en het laagste cijfers in bijna twintig jaar. In het afgelopen decennium werd ongeveer een derde van alle asielaanvragen gehonoreerd.

 
 
(AP, Reuters)
NRC Handelsblad, 25.09.2006


Enkele reacties op het artikel Fort Zwitserland nog steviger vergrendeld van Wim de Neuter 26.09.2006
http://www.indymedia.be/nl/node/4271
- Als 70 procent van de bevolking van mening is dat verdere immigratie op het moment niet wenselijk is;
- Als samenlevingsproblemen tussen allochtonen en autochtonen in West-Europa het hete hangijzer vormen op dit moment en wellicht in de toekomst;
- Als 'politiek asiel' niet meer de lading dekt (de meerderheid heeft allesbehalve politieke motieven);
- Als uithuwelijken onder bepaalde bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld Turken en Pakistanen) een wijdverspreid fenomeen is;

Wat is er dan mis dan deze verstrengde immigratiemaatregel? Natuurlijk ben je als westers land moreel verantwoordelijk om de humanitaire positie van minder welvarende volkeren in de wereld te ondersteunen en te verbeteren. Het ene sluit het andere toch niet uit?

Dat is alvast mijn mening. Gelijk en waarheid zijn uiteraard empiristisch-wetenschappelijk onfundeerbaar.


Als die nieuwe wetten niet gelden voor EU-burgers, is er toch geen enkel probleem? Asielzoekers laten zich in een EU-land papieren bezorgen, en trekken dan goedgemutst naar de Zwitserse bergen?

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden