België, een lamme democratie

Machtsstructuren bepalen het beleid

In Doorbraak van 05-09-2020 becommentarieert John Croughs de moeilijkheden van de nieuwe regeringsvorming. Zijn conclusie luidt: De huidige staatsstructuur holt de democratische principes uit: “Door een deel van de politieke macht bij de structuren te leggen, omzeilt de politiek de stem van de kiezer.” Dit democratische deficit creëerde een onomkeerbare tanker. Uit welke kleuren een Belgische regering ook bestaat, een verschil in beleid is er nauwelijks. En verder: “Wil een beleid krachtdadig zijn, moet het over een gemeenschappelijke visie en samenhang beschikken. Maar de Belgische machtsstructuren houden geen rekening met crisissen. Ongeacht de staat van het land beweegt dat mechanisme zich voort als het raderwerk van een klok. De daadkracht van een Belgische regering begint en eindigt bij het verdelen van de postjes.”

Verder beweert hij dat er ooit een generatie landgenoten zal zijn die de structurele last niet meer kan en wil dragen. “Die opstandige generatie zal begrijpen dat een échte omslag enkel mogelijk is binnen de contouren van een flexibele en moderne organisatie met een hoog democratisch gehalte. De machtsstructuren zullen moeten sneuvelen.”

Ten slotte schrijft hij:” Het lijken mij alleszins geen geschikte tijden om ‘De stomme van Portici’ opnieuw op te voeren in de Muntschouwburg. Of net wel…?”

John Croughs in Doorbraak 05-09-2020

Voor Meer Democratie lijkt de tijd net wel rijp dat de burgers hun stem en beslissingsmacht terug nemen. In een echte democratie kunnen de burgers zelf hun samenleving vorm geven, los van allerhande partijbelangen. Meerdemocratie.be streeft ernaar om de democratie te installeren en het laatste woord te geven aan de bevolking, via door de burgers geïnitieerde referenda zelf hun wetten stemmen. Neem uw stem terug en sluit u aan bij Meerdemocratie.be. Steun ons om de democratie in ons land te realiseren.

Bron: https://doorbraak.be/belgie-een-lamme-democratie/

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden