uit ons archief | Meer Democratie

uit ons archief

 

VOORLOPIGE LIJST ARTIKELS 
--> volop in opbouw; er worden wekelijks nieuwe titels toegevoegd

Van particratie naar democratie

Particratie: de heerschappij van de politieke partijen

Particratie is geen democratie

De stamboompolitici en de particratie: België als 'regime' en meerpartijendictatuur

Over particratie, meerderheid en oppositie

Gemeentevrijheid als redding van Europa?

Gemeentevrijheid in historisch perspectief

Brexit: weer een plebisciet door diegene die de macht heeft

Burgers krijgen de macht in Duitstalig België? Niet dus!

Het referendum als democratisering van de politiek

De 'participatie'-ladder van Arnstein

Zijn verkiezingen essentieel voor democratie?

Directe democratie in Zwitserland en de Verenigde Staten

België versus Zwitserland: zoek de verschillen

Blanco stem gaat niet naar de meerderheid

Een verkozen parlement is overbodig en schadelijk

Partijtucht: sluipend gif voor de democratie

Bespiegelingen bij de verkiezingen

De logica van de democratie

Vrijwillige slavernij - deel 1

Vrijwillige slavernij - deel 2

Vrijwillige slavernij - deel 3

Uittreksel toespraak Guy Verhofstadt over politieke vernieuwing

De 'ijzeren wet van de oligarchie' van Michels als verklaring voor de politieke dynastieën in België

Interview Arjen Nijeboer - Directe democratie is een kernstuk van de sociale driegeleding

Drie redenen waarom wij de democratie dringend moeten invoeren

Zij hebben het gezegd - Politici over democratie

Directe democratie maakt het volk soeverein

De Europese Unie: terugdringing van de Verlichting

Is een internetpartij een alternatief voor het bindend referendum op volksinitiatief?

Rondas over De G1000 en het Democratisch Verdriet van België

Boekbespreking David Van Reybrouck - Tegen verkiezingen

Is het referendum een bedreiging voor minderheidsrechten?

Geeft directe democratie ruimte aan demagogen?

Er is werk voor de partijgangers van de democratie

Liquid democracy versus directe democratie: wat is beter?